APEL LA PROIECTE PENTRU APARTAMENT-UL DESCHIS / CALL FOR PROJECTS AT FLAT SPACE

În cadrul proiectului CHIOŞC, Asociaţia Oberliht face apel către artiştii din Moldova să vină cu propuneri de proiecte şi lucrări care să fie prezentate în APARTAMENT-ul DESCHIS în fiecare lună, ca o intervenţie în spaţiul acestuia.

APARTAMENT DESCHIS/FLAT SPACE este o replică funcţională a unui apartament de tip socialist, elaborat pentru a reprezenta identitatea proiectului CHIOŞC. Punctul de plecare în elaborarea designului a fost preocuparea pentru a expune public spaţiul privat al unui apartament limitat de standardele societăţii socialiste. Structura deschisă a apartamentului sugerează idea unui modul extras dintr-un bloc de apartamente cu elementele de bază specifice societăţilor aflate în tranziţie: faţada principală cu un balcon împachetat în termopan, camera de zi, bucătăria şi un grup sanitar.

Vă rugăm să ne trimiteţi toate propunerile voastre care ar putea fi realizate în spaţiul APARTAMENT-ului DESCHIS (vedeţi planul de mai jos). Puteţi utiliza pereţii, podeaua, geamurile, depozitul, spaţiul din jurul APARTAMENT-ului. La fel, vă puteţi folosi şi de panoul informativ iluminat şi de suportul pentru cărţi poştale şi reviste, similare cu cele amplasate pe marginea drumurilor. Proiectele pot să acopere întregul spaţiu, dar pot să se limiteze doar la panoul informativ, sau poate doriţi să lucraţi suprafaţa pereţilor – totul este posibil. Lucrarea voastră va fi expusă timp de o lună maximum, dar poate fi şi una temporară – este la alegerea voastră.

Vă rugăm să ne expediaţi propunerile voastre însoţite de un scurt CV pînă la data de 15 a fiecărei luni, la adresa: [email protected]

Puteţi trimite schiţe, fotografii sau texte. În cazul în care proiectul propus va fi selectat noi vă vom oferi suportul necesar pentru prezentarea lui în spaţiul APARTAMENT-ului DESCHIS.

Proiectul CHIOŞC, punct de informare cultural şi platformă publică de manifestare a fost lansat în oraşul Chişinău. A fost conceput într-un context social-politic complex al procesului de tranziţie, cu intenţia de a promova arta contemporană şi cultura tinerilor în spaţiul public.

Mai multe informaţii aici.

Pagina pe facebook.

DIMENSIUNI

chiosc.oberlicht.com

In the frame of KIOSK project Oberliht Association calls artists from Moldova to submit project proposals to be presented at FLAT SPACE every month, as an intervention into it.

FLAT SPACE is a functional replica of a socialist apartment, commissioned to represent the identity of the KIOSK project. The point of departure for the design of the FLAT SPACE was to publicly display the private space of a flat limited by the standards of the socialist society. The transparency and the openness of the flat give the exposure to an architectural model extracted from the flat building that is composed from few basic elements characteristic to societies in transitions: the main façade with a balcony covered with plastic windows, dining room, kitchen and bathroom.

We ask you to send all your project proposals that can be realized at FLAT SPACE (see the plans below). You can imagine using the walls, floors, windows, storage, the ground or the square where FLAT SPACE is situated. Also there is a lightbox and postcards support installed, like the ones used for advertisements in the street, which is closed and can be illuminated during the night. Projects can cover the whole space, but also only the lightbox or maybe you have a brilliant idea for the walls of the space. Everything is possible. Your work can stay 30 days maximum, but it can also be more temporary. It’s up to your imagination.

Please send your project proposals and a short CV before the 15th of every month to: [email protected]

Feel free to send sketches, photographs and texts. If your project is selected we will offer you support with realizing your work at FLAT SPACE.

The KIOSK project – a cultural info-point and a public platform for participation was launched in the city of Chisinau. It has been conceived in a complex social and political context that marks the period of transition, with the intention to promote contemporary art and youth culture in public space.

You can find more information here.

Facebook page .

DIMENSIONS

chiosc.oberlicht.com

Telegram