Высокая зарплата и работа поближе к дому. Чего ещё хотят молдавские соискатели — Lucru.md
Telegram

Высокая зарплата и работа поближе к дому. Чего ещё хотят молдавские соискатели — Lucru.md

Удобное расположение офиса — один из приоритетных факторов при поиске работы жителями Молдовы. На это указывают результаты опроса среди соискателей, проведённого сайтом Lucru.md на Ярмарке вакансий в Кишинёве. 

Одна из главных причин, по которым соискатели теряют интерес к вакансии при поиске работы, — неуказанная заработная плата (84%). На втором месте находится неудобный график (61%). Кроме этого большинство соискателей отталкивают отсутствие перспектив профессионального развития (56%) и офис, расположенный далеко от дома (55%).

Lucru.md расспросил посетителей ярмарки вакансий и о зарплатах. Каждый третий респондент, независимо от сферы деятельности, заявил, что хотел бы зарабатывать 15 000 леев в месяц. Ещё примерно столько же ответили, что им для комфортной жизни хватило бы 20 000 леев в месяц.

Также выяснилось, что в последние 3 месяца надбавку к зарплате получили лишь 14% респондентов. Ещё 30% участникам опроса в последний раз повысили зарплату 3-12 месяцев назад.  Более года назад надбавку получили 18% респондентов, а более 3 лет назад — 21%.

На вопрос Lucru.md, как бы они поступили, получив отказ в повышении зарплаты, больше половины опрошенных (53%) ответили, что постараются работать лучше или больше, и вернутся к разговору о надбавке в более благоприятное время. А вот ещё 42% заявили, что сразу же начнут поиски новой работы. Только 5% ответили, что ничего не предпримут и больше не будут поднимать этот вопрос.

Lucru.md — первый в Молдове job-сайт с интерактивной картой вакансий, упрощающий поиск работы рядом с домом или в конкретном секторе Кишинёва или районе Молдовы.

Salariu mare și un loc de muncă aproape de casă. Ce-și mai doresc candidații moldoveni — Lucru.md

Amplasarea convenabilă a biroului — un factor prioritar pentru moldoveni atunci când își caută un post de lucru. Asta indică rezultatele sondajului realizat de site-ul Lucru.md cu vizitatorii Târgului de Cariere din Chișinău.

Unul dintre principalele motive pentru care candidații își pierd interesul față de un anunț de job — salariul nespecificat (84%). Pe locul doi se clasează programul de lucru incomod (61%). Pe lângă acestea, sondajul indică că o bună parte din candidați sunt descurajați de lipsa perspectivelor de dezvoltare profesională (56%) și de amplasarea biroului departe de casă (55%).

Lucru.md a întrebat vizitatorii Târgului de Cariere și despre salarii. Fiecare al treilea respondent, indiferent de domeniul de activitate, a declarat că ar dori să câștige 15 000 de lei pe lună. Aproximativ tot atâția au răspuns că le-ar ajunge 20 000 de lei pe lună pentru o viață confortabilă.

De asemenea, s-a constatat că în ultimele trei luni doar 14% dintre respondenți au primit o majorare de salariu. Alți 30% au primit ultima majorare între 3 și 12 luni în urmă. O majorare de salariu primită cu mai mult de un an în urmă a fost raportată de către 18% dintre respondenți, iar cu mai mult de trei ani în urmă — de 21%.

Întrebați de echipa Lucru.md despre cum ar proceda dacă ar primi un refuz la cererea de majorare a salariului, mai mult de jumătate dintre cei intervievați (53%) au răspuns că vor încerca să lucreze mai mult sau mai bine și vor reveni la discuția despre majorarea salarială într-un moment mai favorabil. În schimb, 42% au declarat că vor începe imediat căutarea unui nou post de lucru. Doar 5% au răspuns că nu vor întreprinde nimic și nu vor mai aduce în discuție acest subiect.

Lucru.md este primul site de joburi din Moldova care prezintă posturile vacante pe o hartă interactivă, facilitând astfel căutarea unui loc de muncă aproape de casă, într-un anumit sector al Chișinăului sau raion al Moldovei.

Telegram