11 апреля 2023

4 музея Стамбула, которые точно понравятся вашим детям

Музеи Стамбула, посвященные вашим детям

Мы все знаем, что на глобальном уровне Стамбул является одним из лучших мест назначения, потому что он предлагает уникальные впечатления. Тем не менее, мало кто знает, что самый населенный город в Турции является отличным местом для детей. В Стамбуле есть прекрасные музеи, посвященные детям, где они могут ознакомиться со всем, что связано с культурой, искусством, технологией и историей. Объекты, которые посещаются в этих музеях, остаются в памяти детей, потому что они представлены для них в интересной и увлекательной форме. Музеи Стамбула готовятся сейчас к 23 апреля, известному как «День национального суверенитета и детей в Турции».

В музее Рахми М. Коча можно увидеть самолеты, автомобили и многое другое

Открытый в 1994 году, музей имеет уникальное местоположение, расположенный в районе Хаскёй на берегу “Золотого Рога”. Рахми М. Коч – единственный важный музей в Турции, посвященный истории транспорта, промышленности и связи. Музей обещает путешествие во времени, которое маленькие посетители никогда не забудут, где они увидят старинные автомобили, первые модели трамваев, использовавшиеся в Турции, лодки, античные самолеты, паровые суда или даже велосипеды. Кроме того, посетители могут расширить свои горизонты в разделах, посвященных изобретениям и научным инструментам. Коллекция также включает в себя несколько личных вещей, которые принадлежали Мустафе Кемалу Ататюрку.

Путешествие в детство: Музей игрушек

Музей игрушек в Стамбуле расположен в историческом особняке в Кадыкёе, самом известном районе Анатолии, и принимает посетителей всех возрастов. Коллекция игрушек была собрана поэтом Сунаем Акин за два десятилетия. Игрушки были приобретены в антикварных магазинах или на аукционах, организованных в более чем 40 странах. Коллекция игрушек содержит экспонаты, которые датируются с 1700 года и до наших дней. Мало кто знает, что это учреждение превратило город Стамбул в пионер в создании союза музеев для детей и игрушек со всего мира, давая мегаполису звание «столицы музеев игрушек».

Миниатюрк, или место, где время стоит на месте

Еще один музей, подходящий для детей, это Миниатюрк, который объединяет архитектурное наследие цивилизаций, правивших Анатолией на протяжении истории. Музей был открыт для посетителей в 2003 году с лозунгом “Маленькая модель большой страны”, а его экспозиция представляет уникальный парк экспонатов 1/25 самых значимых сооружений Турции. Представлены более 100 миниатюрных архитектурных сооружений от жилых комплексов до мечетей, церквей, синагог, древних зданий и дворцов. Также представлены искусство и архитектура Турции. Посещение этого музея является очень хорошим введением для детей в историю Турции.

Музей иллюзий, или мир иллюзий

В целом, дети очарованы магией и иллюзией. Музей иллюзий в Стамбуле приглашает детей в удивительный и забавный мир иллюзий в здании Narmanli Han в районе Бейоглу, расположенном на европейской части Стамбула, и в торгово-развлекательном комплексе Emaar Square, расположенном в Анатолийском регионе.

Музей представляет оптические иллюзии, голограммы, туннели иллюзий и умно спроектированную комнату, которая представляет посетителя в разных образах. Самые посещаемые места – “Бесконечная комната”; “Вихревой туннель” и “Перевернутая комната”.

Muzee din Istanbul dedicate copiilor tăi

Cu toții știm că la nivel global orașul Istanbul este una dintre destinațiile de top iar asta pentru că oferă experiențe unice. Totuși, puțini știu că cel mai aglomerat oraș din Turcia este un loc grozav și pentru copii. Istanbul are muzee superbe dedicate celor  mici unde se pot familiariza   cu tot ce tine de cultură, arta, tehnologie și istorie. Obiectivele care sunt vizitate în aceste muzee rămân în memoria copiilor pentru că sunt prezentate intr-o maniera distractivă pentru ei. Muzeele de la Istanbul se pregătesc acum și pentru ziua de 23 aprilie cunoscută drept „Ziua suveranității naționale și a copiilor din Turcia”.

La muzeul Rahmi M. Koç pot fi descoperite avioane, automobile și multe altele

Deschis în 1994, muzeul are o locație unică, fiind amplasat în cartierul Hasköy, pe malul „Cornului de Aur”. Rahmi M. Koç este singurul muzeu important din Turcia dedicat istoriei transporturilor, industriei și comunicațiilor. Muzeul promite o călătorie în timp pe care cei mici pe care sigur nu o vor uita și în care vor vedea mașini de epocă, primele modele de tramvaie folosite in Turcia, bărci, avioane antice, vapoare cu aburi sau chiar biciclete. De asemenea, vizitatorii își pot lărgi orizonturile în secțiuni dedicate invențiilor și instrumentelor științifice. Colecția include și câteva lucruri personale care au aparținut lui Mustafa Kemal Ataturk.

Călătorie spre copilărie: Muzeul jucăriilor

Muzeul Jucăriilor de la Istanbul este situat într-un conac istoric din Kadikoy, cel mai faimos cartier din partea anatoliană și primește vizitatori de toate vârstele. Colecția de jucării a fost adunată de-a lungul a două decenii de poetul Sunay Akin. Jucăriile provin din magazinele de antichității sau din licitații organizate în peste 40 de țări. Colecția de jucării propriu-zisă conține exponate care datează încă din anul 1700 și până în prezent. Puțini știu că această instituție a transformat orașul Istanbul într-un pionier în crearea unei uniuni a muzeelor pentru copii și jucării din întreaga lume dând metropolei titlul de „capitala muzeelor de jucării”.

Miniatürk sau locul unde timpul stă în loc

Un alt muzeu adecvat pentru copii este Miniatürk, care reunește moștenirea arhitecturală a civilizațiilor care au condus Anatolia de-a lungul istoriei. Muzeul a fost deschis publicului în anul 2003 cu sloganul „Un mic model al țării mari” iar expoziția lui prezintă un parc unic de exponate 1/25 ale celor mai importante lucrări din Turcia. Sunt prezentate peste 100 de lucrări arhitecturale în miniatură de la complexe rezidențiale la moschei, biserici, sinagogi, clădiri antice până la palate. Totodată este prezentată arta și arhitectura Turciei. O vizită la acest muzeu este o introducere foarte bună pentru cei mici în istoria Turciei.

Muzeul iluziilor sau o lume a iluziilor

În general, copiii sunt vrăjiți de magie și de iluzie. Muzeul iluziilor din Istanbul invită copiii în lumea surprinzătoare și distractivă a iluziilor la Narmanli Han din cartierul Beyoglu localizat în partea europeană a Istanbulului și la Complexul Comercial Emaar Square localizat în regiunea Anatoliei.

Muzeul prezintă iluzii optice, holograme, tuneluri de iluzie și camera proiectate inteligent care îl prezintă pe vizitator în diverse ipostaze. Cele mai vizitate locații sunt „Camera infinită”; „Tunelul Vortex” și „Camera cu susul în jos”.

Подписывайся