14 июня 2023

Ориентированное на клиента, более удобное и яркое – таким стало отделение maib «Кочиерь»

Ориентированное на клиента, более удобное и яркое – таким стало отделение maib «Кочиерь»

Если ты давно не переступал порог отделения maib «Кочиерь», тогда следующее посещение может тебя удивить. Недавно отделение было отремонтировано в соответствии с обновлённой идентичностью бренда и уже ждет своих клиентов по прежнему адресу: р-н Дубэсарь, сел. Кочиерь, ул. Ренаштерий, 70. Отделение стало красочным, ярким, удобным и расслабляющим, с качественными банковскими продуктами и услугами, профессиональной командой, всегда ориентированной на клиента.

Наталья Смокина, директор отделения maib «Кочиерь»:

«Мы рады, что отделение «Кочиерь» соответствует новой идентичности бренда, и стало более современным, стильным и удобным. Инновационный дизайн, игра цветов, улыбающиеся лица сотрудников создают приятную, доброжелательную и гостеприимную атмосферу. Мы рады, что можем предложить клиентам прекрасные впечатления, обслуживая их с профессионализмом, прозрачностью и доверием».

В дополнение к упрощенному режиму работы отделение maib «Кочиерь» предлагает клиентам в регионе зоны, предназначенные для различных потребностей:

Транзакционная зона позволяет выполнить нескольких операций в одном окне, с более быстрым обслуживанием.

Консультационная зона является полу приватной, что облегчает прямое общение, анализ сложных личных или деловых потребностей и планов развития

Отделений «Кочиерь» работает ежедневно, с понедельника по пятницу, с 08:30 до 16:30, без перерыва.

О maib

Maib — крупнейший банк Молдовы, дистрибьюторская сеть которого имеет как физическое, так и цифровое присутствие. Банк включает в себя 54 отделения и 55 агентств, 338 банкоматов и 12 774 POS-терминалов, равномерно распределенных по всей стране. Банк обслуживает около 30% населения Молдовы и является одним из крупнейших работодателей в республике, насчитывающим более 2800 сотрудников.

Centrată pe client, mai comodă și plină de culoare, așa a devenit Sucursala maib „Cocieri”

Dacă de mult nu ai trecut pragul Sucursalei maib „Cocieri”, o eventuală vizită s-ar putea să te facă să exclami un wow de surprindere.

Recent, sucursala a fost renovată conform noii identității de brand și își așteaptă clienții pe aceeași adresă:   r-nul Dubăsari, sat. Cocieri, str. Renaşterii, nr. 70, într-un spațiu mai colorat, luminos, confortabil și relaxant, cu produse și servicii bancare de calitate și o echipă profesionistă, orientate mereu către client.

Natalia Smochina, directoare a Sucursalei maib „Cocieri”:

„Suntem încântați că Sucursala Cocieri s-a aliniat la noua identitate de brand, devenind astfel mai modernă, stilată și confortabilă. Designul inovativ, jocul de culori, fețele zâmbitoare ale angajaților creează o atmosferă plăcută, binevoitoare și primitoare. Suntem bucuroși că putem oferi clienților experiențe frumoase,  deservindu-i cu profesionalism, transparență și încredere”.

Pe lângă modul de operare simplificat, Sucursala maib „Cocieri” pune la dispoziția clienților din regiune zone dedicate diferitor necesități ale acestora:

Zona tranzacțională – facilitează efectuarea mai multor operațiuni bancare la un singur ghișeu și implicit o deservire mai rapidă.

Zona consultativă – semi-privată, facilitând comunicarea directă, analizarea necesităților și planurilor complexe personale sau de dezvoltare a afacerii.

Sucursala „Cocieri” are program zilnic, de luni până vineri, între orele 08:30 și 16:30, fără pauză.

Despre maib

Maib este cea mai mare bancă din Moldova, rețeaua de distribuție având o prezență atât fizică, cât și digitală. Are 54 de sucursale și 55 de agenții, 338 de bancomate și aproape 12 774 de POS-terminale, distribuite uniform pe întreg teritoriul țării. Banca deservește circa 30% din populaţia ţării şi este unul dintre cei mai mari angajatori din republică, cu peste 2800 de angajați.

Customer-centred, more convenient and colourful, this is how the maib “Cocieri” Branch became

If it’s been a while since you’ve crossed the threshold of the maib “Cocieri” Branch, a visit might make you exclaim a surprised Wow.

Recently, the branch has been renovated according to the new brand identity and awaits its customers at the same address: Dubăsari, Cocieri, 70 Renașterii Street, in a more colourful, bright, comfortable and relaxing space, with quality banking products and services and a professional team, always customer-oriented.

Natalia Smochina, Director of the maib “Cocieri” Branch:

“We are glad the Cocieri Branch has aligned with the new brand identity, becoming more modern, stylish and comfortable. The innovative design, the play of colours, and the employees’ smiling faces create a pleasant, friendly and welcoming atmosphere. We are happy to be able to offer customers beautiful experiences, serving them with professionalism, transparency and trust.”

In addition to the simplified way of operating, the maib “Cocieri” Branch provides customers in the region with areas dedicated to their different needs:

Transactional area – facilitates multiple banking operations at a single counter and thus faster service.

The consultative area – is a semi-private space to facilitate direct communication and analysis of personal or business development needs and plans.

The maib “Cocieri” Branch operates from Monday to Friday from 08:30 to 16:30, without break.

About maib

Maib is the largest bank in Moldova, with both a physical and digital presence. It has 54 branches and 55 agencies, 338 ATMs and nearly 12 774 POS terminals, evenly distributed throughout the country. The bank serves about 30% of the country’s population and is one of the largest employers in the republic, with over 2800 employees.

Подписывайся