Отделение maib «Чимишлия» соответствует новой идентичности бренда
Telegram

Отделение maib «Чимишлия» соответствует новой идентичности бренда

Отделение maib в Чимишлия преобразилось в соответствии с новой идентичностью бренда. Оно расположено в самом центре города и выделяется своей приятной атмосферой, инновационным дизайном и улыбчивыми сотрудниками, которые изо дня в день работают с самоотверженностью и страстью, чтобы вывести банковское дело на следующий уровень.

Отделение предлагает полный спектр банковских услуг и продуктов, консультации по личным и бизнес-планам, которые доступны как физическим лицам, так и предпринимателям района и области.

Валериу Куфлик, директор отделения maib «Чимишлия»:

«Современные и инновационные условия в сочетании с новым дизайном отделения создают приятную атмосферу как для клиентов, так и для сотрудников отделения. Видеть наших клиентов довольными, с улыбками на лицах – это то, что мотивирует и вдохновляет нас каждый день. Мы продолжим работать с большим энтузиазмом, дисциплиной и профессионализмом, чтобы предлагать качественные банковские услуги лёгким и простым способом».

В соответствии с новой операционной моделью отделение maib «Чимишлия» предлагает клиентам несколько зон, предназначенных для различных банковских потребностей:

Зона самообслуживания предназначена для быстрых банковских операций, таких как: оплата счетов, оплата кредита, проверка счета, внесение наличных на счет и т. д.

Транзакционная зона позволяет выполнить нескольких операций в одном окне, с более быстрым обслуживанием, которое поможет всем сэкономить драгоценное время.

Консультационная зона является полу приватной и расслабляющей, что облегчает прямое общение. Подходит для принятия важных решений, связанных с ипотекой, бизнес-кредитами и т.п.

Отделение «Чимишлия» работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 16:30, без перерыва.

О maib

Maib — крупнейший банк Молдовы, дистрибьюторская сеть которого имеет как физическое, так и цифровое присутствие. Банк включает в себя 54 отделения и 55 агентств, 338 банкоматов и 12 774 POS-терминалов, равномерно распределенных по всей стране. Банк обслуживает около 30% населения Молдовы и является одним из крупнейших работодателей в республике.

Sucursala maib „Cimișlia” aliniată noii identități de brand

Sucursala maib din Cimișlia este acum transformată conform noii identități de brand. Situată fiind în inima orașului, sucursala se deosebește prin atmosferă plăcută, design inovativ și zâmbetul angajaților, care zi de zi lucrează cu dedicație și pasiune, pentru a aduce bankingul la nivelul următor.

Sucursala oferă tot spectrul de servicii și produse bancare, consultanță pentru planurile personale și de afaceri, fiind la dispoziția atât a persoanelor fizice, cât și a antreprenorilor din raion și regiune.

Valeriu Cuflic, Director al Sucursalei maib „Cimișlia”:

„Condițiile moderne și inovative, la pachet cu noul design al sucursalei creează o atmosferă plăcută atât pentru clienți, cât și pentru echipa sucursalei. Să ne vedem clienții mulțumiți și cu zâmbetul pe buze este ceea ce ne motivează și inspiră zi de zi. Vom munci în continuare cu multă pasiune, disciplină și profesionalism, ca să oferim servicii bancare de calitate, într-un mod simplu și ușor”.

În corespundere cu noul model operațional, Sucursala maib „Cimișlia” pune la dispoziția clienților câteva zone dedicate diferitor necesități de banking:

Zona de autoservire – dedicată operațiunilor bancare rapide cum ar fi: achitarea facturilor, achitarea creditului, verificarea contului, depunerea numerarului în cont etc.

Zona tranzacțională – permite facilitarea mai multor operațiuni la un singur ghișeu, cu o deservire mai rapidă, economisind timp – prețios pentru toată lumea.

Zona consultativă facilitează comunicarea directă, fiind una semi-privată, relaxantă și potrivită pentru luarea deciziilor importante, precum cele legate de creditele ipotecare, de afaceri sau altele asemănătoare.

Sucursala „Cimișlia” activează de luni până vineri, între ora 08:30 și 16:30, fără pauză.

Despre maib
Maib
 este cea mai mare bancă din Moldova, rețeaua de distribuție având o prezență atât fizică, cât și digitală. Are 54 de sucursale și 55 de agenții, 338 de bancomate și aproape 12 774 de POS-terminale, distribuite uniform pe întreg teritoriul țării. Banca deservește circa 30% din populaţia ţării şi este unul dintre cei mai mari angajatori din republică.

The maib “Cimișlia” Branch aligned with the new brand identity

The maib Branch in Cimișlia is now transformed according to the new brand identity. It is located downtown, and it is distinguished by its pleasant atmosphere, innovative design and the smile of its employees, who work with dedication and passion every day to bring banking to the next level.

The branch offers the full range of banking services, products, and advice on personal and business plans and is available to individuals and entrepreneurs in the district and region.

Valeriu Cuflic, Director of the maib “Cimișlia” Branch:

“Seeing our customers satisfied and smiling motivates and inspires us daily. Modern and innovative conditions, together with the new design of the branch, create a pleasant atmosphere for both customers and the branch team. We will continue to work with great passion, discipline and professionalism to provide quality banking services, simply and easily.”

In line with the new operational model, the maib “Cimișlia” Branch offers customers several areas dedicated to different banking needs:

Self-service area – specially designed for customers who want to quickly and independently perform various banking operations at payment terminals, including bill payment, loan repayment, account checking, cash top-up, etc., in a short time.

Transactional area – offers the possibility to carry out multiple operations at a single counter, ensuring fast service for a wide range of transactions, and saving valuable time for all customers.

The consultative area is a semi-private space to facilitate direct communication and analysis of personal or business development needs and plans. This area provides a relaxed environment, ideal for making important decisions such as mortgage, business or things alike.

“Cimișlia” Branch operates from Monday to Friday from 08:30 to 16:30, without breaks.

About maib
Maib is the largest bank in Moldova, with both a physical and digital presence. It has 54 branches and 55 agencies. 338 ATMs and nearly 12 774 POS terminals, evenly distributed throughout the country. The bank serves about 30% of the country’s population and is one of the largest employers in the republic.

Telegram