Сообщество alto было приглашено на специальное мероприятие, чтобы отпраздновать год премиум банкинга следующего уровня в Молдове
Telegram

Сообщество alto было приглашено на специальное мероприятие, чтобы отпраздновать год премиум банкинга следующего уровня в Молдове

Maib при поддержке Visa устроил элегантную вечеринку с утонченной атмосферой и отметил вместе с сообществом клиентов alto годовщину запуска услуги premium banking.

Год alto в цифрах:

– тысячи клиентов, которые образуют сообщество alto;

– 12 площадок, посвященных alto, в столице и регионах страны;

– 16 преданных своему делу менеджеров alto;

– 365 дней счастливых впечатлений для сообщества alto;

Опыт alto означает:

– индивидуальное обслуживание;

– персональный менеджер;

– выделенный консьерж;

– поддержка 24/7;

– эксклюзивные товары и услуги;

– специальные мероприятия и проекты.

Георгий Шагидзе, председатель maib:

«Мы в восторге от результатов первого года работы alto и услуги premium banking, которые мы создаем для наших клиентов. Цель alto — предлагать комплексные банковские услуги, которые отличаются от традиционных. Клиенты alto получают персонализированное обслуживание в специально отведенных зонах в 12 отделениях maib. Также клиентам предоставлены услуги консьержа, страхование и многое другое, а результаты первого года работы alto — это только начало того, что мы стремимся создать для этого сегмента клиентов maib».

Юбилейное событие под названием «День с alto» включало в себя несколько мероприятий. Помимо расслабляющей атмосферы, идеально подходящей для начала выходных; возможностей нетворкинга; музыкального сопровождения, клиенты узнали о ряде нововведений и новых продуктов, которые вскоре пополнят портфолио alto. Они также оставляли отзывы о своем опыте banking premium и идеи мероприятий для сообщества alto под лозунгом «дни alto». Клиенты также наблюдали, как шеф-повар Петру Кику, частично с помощью чата GPT, готовил особенный десерт, оцененный как «абсолютно вкусный». Счастливчики, путём жеребьевки выиграли приглашение на двоих на фестиваль Цинандали, а один клиент получил ваучер на стильное творение известного модельера Валентины Видрашку.

Алена Стратан, первый вице-председатель maib:

«Alto отличается от того, что существовало в молдавском банковском секторе, и название alto предполагает именно это: с одной стороны — высота, премиальность; с другой стороны – что это что-то другое, новое. Alto предлагает новые возможности, которые мы создаем, чтобы вдохновлять клиентов на покорение новых вершин. С самого начала мы стремились предоставлять больше, чем просто банковские услуги, и предлагать нашим клиентам премиальные, персонализированные и уникальные услуги, опыт и ощущение премиальности не только в банковском деле. Ежедневные отзывы подтверждают, что в этом году нам удалось создать невероятные впечатления. Это только начало, и мы продолжим удивлять сообщество alto. Я благодарю клиентов alto за то, что мы для вас не просто возможность, а осознанный выбор. Спасибо нашему партнеру Visa за то, что он помогает нам ставить клиентов maib на первое место каждый день, каждый час. Выражаю особую благодарность команде maib за их профессионализм, самоотверженность и вдохновение для развития alto и создания незабываемых впечатлений для наших клиентов».

Подробнее об alto можно узнать здесь: www.alto.md.

Comunitatea alto invitată la un eveniment select pentru a celebra un an de next level premium banking în Moldova

Maib cu susținerea Visa au dat o petrecere plină de eleganță și atmosferă distinsă, celebrând împreună cu comunitatea clienților alto un an de la lansarea serviciului de premium banking.

În cifre, un an de alto înseamnă:

–          mii de clienți care formează comunitatea alto;

–          12 zone dedicate alto, în capitală și regiunile țării;

–          16 manageri alto dedicați;

–          365 de zile de experiențe fericite pentru comunitatea alto.

În experiențe, alto înseamnă:

–       deservire personalizată;

–       manager personal;

–       concierge dedicat;

–       asistență 24/7;

–       produse și servicii exclusive;

–       evenimente și proiecte speciale.

Giorgi Shagidze, Președintele maib:

„Suntem încântați de rezultatele primului an de activitate a alto și de experiențele în premium banking pe care le creăm clienților noștri. Scopul alto este de a oferi servicii complexe de banking distincte de cele tradiționale. Clienții alto au parte de deservire personalizată în zonele dedicate din cele 12 sucursale maib, servicii de concierge, asigurări și multe alte experiențe, iar rezultatele primului an de alto sunt doar un început pentru tot ce ne propunem să creăm pentru acest segment de clienți maib”.

Evenimentul aniversar cu genericul „O zi cu alto” a inclus mai multe activități. Pe lângă atmosfera relaxantă, potrivită perfect unui debut de weekend, oportunitățile de networking, muzica selectă, clienții au aflat despre o serie de inovații și produse noi care vor completa în scurt timp portofoliul alto. De asemenea, au lăsat mesaje despre experiența lor de banking premium și idei de evenimente care să completeze suita evenimentelor organizate pentru comunitatea alto cu genericul „zilele alto”, dar și au urmărit cum bucătarul-șef Petru Chicu, asistat parțial și de chat GPT, a gătit un desert savuros, apreciat cu calificativul „absolut delicios”. Totodată, cei mai norocoși, prin tragere la sorți, au câștigat câte o invitație pentru două persoane la festivalul Tsinandali, iar un client a intrat în posesia unui voucher pentru o creație cu stil semnată de vestita designeră vestimentară Valentina Vidrașcu.

Aliona Stratan, Prim-vicepreședinta maib:

Alto este altceva decât exista în sectorul bancar din Moldova, iar numele alto anume aceasta și sugerează: pe de o parte – altitudine, înălțime, premialitate; pe de altă parte – că e altfel, e altceva. Mai exact, alto oferă noi oportunități pe care le creăm pentru a inspira clienții să cucerească noi înălțimi. Ne-am propus din start să furnizăm mai mult decât servicii bancare, iar clienților noștri să le oferim servicii premium, personalizate și unice, experiențe și feelingul de premium nu doar în banking. Feedbackurile zilnice confirmă faptul că am reușit în acest an să creăm experiențe extraordinare. E doar un început și vom continua să surprindem comunitatea alto. Le mulțumesc clienților alto pentru că suntem nu doar o opțiune, dar o alegere conștientă. Mulțumesc partenerului nostru Visa pentru faptul că ne ajută zi de zi, oră de oră, să punem în centrul atenției clienții maib. Și adresez mulțumiri speciale echipei maib, pentru profesionalismul, dedicația și inspirația de a dezvolta alto și de a crea experiențe memorabile clienților noștri”.

Pentru mai multe detalii despre alto: www.alto.md.

 

The alto community was invited to a select event to celebrate a year of next-level premium banking in Moldova

Maib, with the support of Visa, gave a party full of elegance and a distinguished atmosphere, celebrating with the alto customer community the first anniversary of the premium banking service.

In figures, a year of alto means:

–          thousands of customers who form the alto community;

–          12 areas dedicated to alto, in the capital and the regions of the country;

–          16 dedicated alto managers;

–          365 days of happy experiences for the alto community.

In experiences, alto means:

–       personalised customer service;

–       personal manger;

–      dedicated concierge;

–       24/7 assistance;

–       exclusive products and services;

–       special events and projects.

Giorgi Shagidze, maib CEO:

“We are excited about the results of alto‘s first year of activity and the premium banking experiences we are creating for our customers. Alto‘s goal is to offer complex banking services that differ from traditional ones. Alto customers enjoy personalised service in dedicated areas in the 12 maib branches, concierge services, insurance and many other experiences, and the results of alto‘s first year are just the beginning of everything we aim to create for this segment of maib customers”.

The anniversary event entitled “A day with alto” included several activities. In addition to the relaxing atmosphere, ideally suited to a weekend start, networking opportunities, and select music, customers learned about many innovations and new products that will soon complete the alto portfolio. They also left messages about their premium banking experience and event ideas to complement the range of events organised for the alto community under the “alto days” generic, as well as watching chef Petru Chicu, partly assisted by chat GPT, cooked up a tasty dessert, praised as “absolutely delicious”. At the same time, the luckiest ones, by drawing lots, won an invitation for two people to the Tsinandali festival, and one customer won a voucher for a stylish creation signed by the famous fashion designer Valentina Vidrașcu.

Aliona Stratan, maib First Deputy Chairwoman of the Management Board:

”Alto is different from what existed in the Moldovan banking sector, and the name alto suggests this: on the one hand – altitude, height, and premium; on the other hand – that it’s different. It’s something else. More precisely, alto offers new opportunities that we create to inspire customers to reach new heights. We set out from the start to provide more than banking services and to offer our customers premium, personalised and unique services, experiences and the premium feeling not only in banking. Daily feedback confirms that we have succeeded in creating extraordinary experiences this year. It’s just the beginning, and we’ll continue to surprise the alto community. I thank alto customers because we are not just an option but a conscious choice. Thanks to our partner Visa for helping us put maib customers first every day, every hour. And special thanks to the maib team for their professionalism, dedication and inspiration to develop alto and create memorable customer experiences”.

For more details about alto: www.alto.md.

 

Telegram