Toți avem dreptul să trăim în siguranță #fărămită
Telegram

Toți avem dreptul să trăim în siguranță #fărămită

Corupția afectează grav economia, lezează drepturile omului, subminează structurile statale şi împiedică progresu lsocial, afectând în egală măsură statul în general, cât și cetățenii în particular.  Dreptul la egalitate, la o justiție echitabilă sau dreptul la ocrotirea sănătății sunt cel mai des încălcate din cauza corupției în Republica Moldova, arată studiile de specialitate. Iar impactul major pe care îl are asupra progresului țării au determinat autoritățile să includă în proiectul noii strategii de securitate corupția, ca fiind una dintre amenințările  la adresa securității țării.

Sprijinind țara noastră prin asistență financiară în combaterea corupției, Guvernul Germaniei prin intermediul proiectului «Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova», implementat de GIZ Moldova și Centrul Național Anticorupție, și-au unit forțele pentru a contracara și preveni actele de corupție în Moldova. Astfel, în cadrul unei campanii de încurajare a implicării în combaterea corupției, au lansat spotul social – „Toți avem dreptul să trăim în siguranță #fărămită”. Prin intermediul acestuia, ei își propun să contribuie la creșterea gradului de conștientizare cu privire la impactul devastator al corupției în rândul cetățenilor Republicii Moldova și a comunității de refugiați ucraineni, forțați de război să vină în țara noastră. Spotul accentuează faptul că fiecare are dreptul la acces gratuit la educație, servicii de asistență medicală și siguranță, iar aceste drepturi fundamentale nu trebuie să fie condiționate de oferte sau cereri de mită.

În cadrul campaniei, oamenii sunt îndemnați să semnaleze actele de corupție, prin:

  • apelarea Liniei Naționale Anticorupție a CNA: 080055555;
  • depunerea direct la CNA a unei plângeri pe faptele de corupție care li s-au întâmplat.


Despre campanie 

„Ai dreptul să trăiești în siguranță #fărămită!” este o campanie de comunicare dedicată prevenirii și combaterii corupției, prin informarea comunității de persoane refugiate în țara noastră din Ucraina, precum și a populației Republicii Moldova. Proiectul este finanțat de către Guvernul Germaniei, în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție.

Коррупция серьезно влияет на экономику, наносит ущерб правам человека, подрывает государственные структуры и препятствует социальному прогрессу, в равной степени затрагивая государство в целом и граждан в частности.

Telegram