17 мая 2023

Colectez.eu запускает кампанию по утилизации устройств для нагревания табака “Выбери устойчивое будущее”

Colectez.eu запускает кампанию по утилизации устройств для нагревания табака “Выбери устойчивое будущее”

Внести свой вклад в устойчивое будущее и позаботиться об окружающей среде очень просто. Перемены возможны уже сейчас, а Colectez.eu готов тебе помочь. Ассоциация запускает кампанию по сбору электронных устройств для нагревания табака “Выбери устойчивое будущее”. Если ты взрослый курильщик, и у тебя есть отслужившее свой срок бездымное устройство, принеси его в один из пунктов сбора, а компания Philip Morris Moldova позаботится о том, чтобы оно было переработано и повторно использовано в производстве.

Ежегодно в Молдове образуется более 10 тысяч тонн электрических и электронных отходов, но очень незначительная их часть собирается и перерабатывается. Большинство отходов оказывается на свалках, загрязняя окружающую среду.

“В партнерстве с Philip Morris Moldova мы решили запустить кампанию “Выбери устойчивое будущее”, потому что мы заботимся о будущем и хотим внести свой вклад в создание более чистой окружающей среды во благо общества и будущих поколений. Мы считаем, что запущенная программа — разумное решение для того, чтобы использованные устройства оказывались не в мусорной корзине, а перерабатывались”, — рассказывает руководитель ассоциации Colectez.eu Александру Пую.

Все собранные устройства компания Philip Morris Moldova отправляет в глобальный центр переработки CIRCLE. В 2022 году доля переработки бездымных устройств в специализированных центрах достигла 86%.

“Мы призываем обладателей электронных устройств для нагревания табака, которые они больше не используют, сдать их на переработку. В пунктах сбора они получат всю информацию о программе утилизации систем IQOS”, — добавляет руководитель ассоциации Colectez.eu Александру Пую.

На сегодняшний день Philip Morris Moldova и Colectez.eu передали на переработку 1,5 тонны электронных устройств для нагревания табака или 50% от общего количества устройств, собранных с момента запуска IQOS на молдавском рынке в 2018 году.

 

Colectez.eu dă startul campaniei Alege un viitor sustenabil, destinată reciclării dispozitivelor de încălzire a tutunului

Să contribui la un viitor durabil și un mediu mai curat este simplu. Schimbarea poate începe chiar astăzi, iar Colectez.eu îți vine în ajutor. Asociația lansează campania de colectarea a dispozitivelor electronice de încălzire a tutunului „Alege un viitor sustenabil”. Astfel, dacă ești fumător adult și ai un dispozitiv fără fum ieșit din uz îl poți transmite la punctele speciale de colectare, iar Philip Morris Moldova va avea grijă ca acesta să fie reciclat și reutilizat în producere.

Anual, în Republica Moldova sunt generate peste 10 mii de tone de deșeuri electrice și electronice, însă doar un procent foarte mic este colectat și reciclat. O mare parte dintre deșeuri ajung la groapa de gunoi, poluând mediul înconjurător.

„Am decis să lansăm în parteneriat cu Philip Morris Moldova campania „Alege un viitor sustenabil” pentru că ne pasă de viitor și dorim să contribuim la un mediu mai curat pentru comunitate și generațiile viitoare. Considerăm că programul lansat reprezintă o soluție sustenabilă ca dispozitivele uzate să nu ajungă la coșul de gunoi, dar în fluxul de reciclare” a declarat administratorul Asociației „Colectez.eu”, Alexandru Puiu.

Toate dispozitivele colectate sunt preluate și transmise de către Philip Morris Moldova la centrul global de reciclare CIRCLE.  În 2022, centrele specializate au reușit să obțină o rată de reciclare a produselor fără fum de 86%.

„Încurajăm utilizatorii care dețin un dispozitiv electronic de încălzire a tutunului, pe care nu îl mai folosesc, să îl transmită spre reciclare. În punctele de colectare, aceștia vor primi toată informația despre programul de reciclare a sistemelor IQOS”, a declarat administratorul Asociației „Colectez.eu”, Alexandru Puiu.

Până în prezent, Philip Morris Moldova și Colectez.eu au transmis spre reciclare 1,5 tone de dispozitive electronice de încălzire a tutunului sau 50% din totalul  dispozitivelor colectate din momentul lansării pe piața Moldovei a IQOS, în anul 2018.

Подписывайся