19 августа 2022

С 19 по 21 августа на берегу Днестра пройдёт фестиваль независимого искусства VIVID XX

C 19 по 21 августа в Вадул-луй-Водах на базе отдыха Impuls пройдет фестиваль независимого искусства.

Продукт человеческого творчества можно встретить в разных ипостасях. Трепет перед визуальным опытом, резонанс в конце стиха или дрожью по поверхности всего тела при ощущении музыки. Именно эти процессы будут подпитывать этот фестиваль — VIVID XX.

Мы встречаемся на берегу Днестра, чтобы стереть границы между проявлениями искусства. Десятки художников и музыкантов соберутся в едином пространстве своего творческого самовыражения, чтобы создать уникальный арт-опыт.

Фестиваль призван вывести артистов, которые живут искусством в пульсациях своего тела, из подполья к свету. От взаимодействия с ними и их художественного выражения присутствующие испытают интенсивную стимуляцию зрительных, слуховых и тактильных ощущений.

Для создания органичного опыта, рожденного искусством, древом леса и воздухом Днестра, мы предоставляем размещение в коттеджах базы отдыха «Импульс», а также кемпинг-зону, где наши гости могут очутиться в медитативном пространстве красот природы. В течение 3 дней они смогут созерцать выступления юных артистов, любоваться художественными галереями, участвовать в мастер-классах и поддерживать местных производителей.

Подробности о билетах, месте проведения и артистах можно увидеть на странице в Facebook или Instagram

https://www.facebook.com/events/5286665978055454

https://www.facebook.com/vividxfest

https://www.instagram.com/vividxx2022

Produsul creativițății umane se poate regăsi în diferite ipostaze. Uluirea în fața unei experiențe vizuale, rezonarea într-un picior de vers sau mișunarea fiorilor pe suprafața întregului corp la simțirea muzicii. Acestea sunt procesele ce vor alimenta acest festival – VIVID XX.

Ne dăm întâlnire pe malul Nistrului pentru a șterge limitele dintre manifestările artei. Zeci de artiști se vor întruni într-un spațiu fuzionat al expresiei lor creative, pentru a crea o unică experiență artistică.

Festivalul își propune scoaterea artiștilor ce trăiesc arta în pulsațiile corpului lor, din underground la lumină. Din interacțiunea cu ei și exprimarea lor artistică, cei prezenți vor avea parte de stimularea intensă a senzațiilor vizuale, auditive și tactile.

Pentru crearea unei experiențe organice născută din artă, lemn de pădure și aer de pe Nistru, punem la dispoziție cazare în căsuțele bazei de odihnă „Impuls”, dar și o zonă de camping în care oaspeții noștri să se regăsească într-un spațiu meditativ din sânul naturii. Timp de 3 zile aceștia vor putea contempla perfomanțele tinerilor artiști, admira galeriile de artă, participa în workshop-uri și susține producătorii locali.

Detaliile despre bilete, locație și artiști pot fi văzut pe pagina de Facebook sau Instagram.

https://www.facebook.com/events/5286665978055454

https://www.facebook.com/vividxfest

https://www.instagram.com/vividxx2022

Подписывайся