24 сентября 2022

Американские советы по международному образованию объявляют набор на программу FLEX 2023–2024

Американские советы по международному образованию объявляют набор на программу FLEX 2023–2024

Программа FLEX, которой исполняется 30 лет, является программой Государственного департамента США при финансовой поддержке правительства США и администрируется Американскими Cоветами при поддержке Посольства США в Молдове. Стипендия FLEX предлагает учащимся, отобранным на конкурсной основе, возможность жить в американской семье и учиться в американской школе в течение 2023–2024 учебного года.

Конкурс, и участие бесплатные.
Этой осенью могут принять участие в конкурсе учащиеся 9, 10 и 11 классов, соответствующие следующим критериям:

  • имеют гражданство Республики Молдова;
  • родившиеся в период с 1 января 2006 г. по 15 июля 2008 г.;
  • изучают английский язык в школе;
  • соответствуют требованиям для получения визы США;
  • не проводили в США более 3 месяцев из последних пяти лет.

*Учащиеся с ограниченными возможностями, родившиеся в период с 15 февраля 2005 г. по 15 июля 2008 г. также имеют право участвовать в программе FLEX. Мы предпримем специальные меры для тестирования учащихся с нарушениями зрения, слуха или другими нарушениями.

Кандидаты могут участвовать в процессе набора из любого места, где есть доступ в интернет, с помощью мобильного устройства или компьютера.

Участие в FLEX будет включать три строгих этапа тестирования. Первый раунд тестирования открыт для всех кандидатов, которые соответствуют указанным выше критериям отбора, и будет проходить с сентября по 13 октября 2022. Он включает предварительную онлайн-заявку и три вопроса для сочинения, которые должны быть отправлены в течение 10 дней с момента подачи заявки онлайн.

Подходящие кандидаты могут подать заявку здесь: www.discoverflex.org/apply

После подачи предварительной заявки студенты будут приглашены по электронной почте принять участие во 2-м раунде, который состоит из онлайн-теста по английскому языку. Это короткий 15-минутный онлайн-тест по английскому языку, и кандидаты получат приглашение в течение 24 часов после подачи заявки в первом раунде. У них будет около 72 часов, чтобы пройти этот онлайн-тест по английскому языку, что очень коротко – всего 15 минут.

Третий, заключительный раунд тестирования начнется в ноябре-декабре. Раунд 3 будет включать собеседование, еще три вопроса для сочинения, комплексный тест по английскому языку и полную заявку. Студенты, которые перейдут на этот этап, получат более подробную информацию из офиса Американских советов из Кишинева.

Для дополнительной информации, свяжитесь с нами по адрес [email protected] по телефону 076007613, либо на странице Facebook или Instagram – FLEX Moldova.
Вы также можете посетить нашу веб-страницу https://www.moldova.americancouncils.org/flex-ru

Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional anunță desfășurarea “Programului de schimb academic FLEX 2023-2024”

Programul FLEX, ajuns la cel de-al 30-lea an, este un program al Departamentului de Stat al SUA cu finanțare oferită de Guvernul SUA și este administrat de Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional cu sprijinul Ambasadei SUA în Moldova.

Bursa FLEX oferă elevilor selectați posibilitatea de a trăi cu o familie gazdă americană și de a studia într-o școală din SUA pe durata anul universitar 2023-2024.

Atât competiția, cât și participarea sunt gratuite.

Elevii din clasele 9, 10 și 11, care îndeplinesc următoarele criterii, sunt eligibili să participe
la concurs în această toamnă:
• dețin cetățenia Republicii Moldova;
• sunt născuți în perioada 1 ianuarie 2006 – 15 iulie 2008;
• studiază limba engleză;
• îndeplinesc cerințele pentru primirea vizei SUA;
• nu au petrecut mai mult de 3 luni din ultimii 5 ani în S.U.A.

*Elevii cu dizabilități născuți între 15 februarie 2005 și 15 iulie 2008 sunt, de asemenea, eligibili să participe la programul FLEX. Se vor face aranjamente speciale pentru a testa elevii care au deficiențe de vedere, auz și/sau alte dizabilități.

Solicitanții pot participa la procesul de aplicare din orice locație unde au acces la internet, utilizând fie un dispozitiv mobil, fie un computer.

Recrutarea FLEX include trei runde riguroase de testare, chiar dacă participanții nu vor participa la testare fizic. Prima rundă de testare este deschisă tuturor solicitanților care îndeplinesc criteriile de eligibilitate de mai sus și se va desfășura în perioada septembrie – 13 octombrie 2022. Aceasta include o cerere preliminară online și trei întrebări de eseu care trebuie trimise în termen de 10 zile de la începerea aplicării online.

Solicitanții eligibili pot aplica aici: www.discoverflex.org/apply

După depunerea cererii preliminare, studenții selectați vor fi invitați prin e-mail să participe la Runda 2, care constă într-un test online de cunoaștere a limbii engleze. Acesta este un scurt test de engleză online de 15 minute, iar solicitanții vor primi invitația în termen de 24 de ore de la depunerea aplicării în prima rundă. Aceștia vor avea aproximativ 72 de ore pentru a finaliza testul online de engleză.

A treia și ultima rundă de testare începe în noiembrie-decembrie 2022. Runda 3 include un interviu, alte trei întrebări eseu, un test mai amplu de engleză și aplicația propriu-zisă. Studenții care trec în această etapă vor fi contactați de către biroul American Councils din Chișinău cu mai multe detalii.
Pentru întrebări, vă rugăm să ne contactați la [email protected], la numărul de telefon 076007613, sau la pagina de Facebook sau Instagram – FLEX Moldova.

De asemenea puteți consulta pagina noastră: https://www.moldova.americancouncils.org/flex-ro

 

Подписывайся