01 сентября 2022

Я хочу открыть бизнес в Молдове. Что мне нужно знать?

Я хочу открыть бизнес в Молдове. Что мне нужно знать?

Хотите развивать бизнес в Молдове? Или может хотите, чтобы бизнес идея, наконец ставшая реальностью, приносила вам стабильный доход? Какова процедура, как получить юридический адрес и другие нюансы, узнайте у специалистов Ducont, которые готовы предложить вам бухгалтерский учёт на самом высоком уровне.

1.    Какой пакет документов требуется?

Согласно действующему законодательству, регистрация юридических лиц и их дочерних компаний осуществляется в Агентстве государственных услуг в течение 2-3 рабочих дней с момента подачи файла со всеми необходимыми документами. Их перечень таков:

 • удостоверения личности учредителей и администратора, если эти две категории представляют разные лица;
 • подтверждение совершения государственного платежа, если оплата произведена онлайн или офлайн, вы должны приложить счет, выставленный финансовым учреждением, в котором вы произвели платеж. Государственная пошлина составляет около 2000 леев;
 • заявление, заполненное по образцу, установленному законодательством. Есть обязательные поля с реквизитами о будущем юридическом лице. Сюда включены:
 • юридическое название (3-4 варианта, чтобы найти доступный);
 • юридический адрес, которым может быть место жительства учредителя;
 • виды деятельности.
 • заключение Национальной комиссии финансового рынка для отдельных видов юридических лиц, таких как негосударственные пенсионные фонды.

2.    Какой вид юридического лица выбрать

Здесь выбор зависит исключительно от цели деятельности и ее формы. В соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдовы мы различаем несколько видов юридических лиц, а именно:

 • акционерное общество;
 • ограниченное партнерство;
 • общество с ограниченной ответственностью;
 • корпорация.

Среди наиболее распространенных в Республике Молдова считаются:

 • SRL – общество с ограниченной ответственностью, преимуществом которого является возможность создания уставного капитала, а его участники не отвечают по обязательствам созданного юридического лица. Он становится субъектом, который может быть привлечен к ответственности сам по себе.
 • SА – акционерное общество. Его имущество состоит из так называемых акций, и члены-учредители могут владеть, покупать или продавать количество акций, которые они приобретают. При этом размер уставного капитала устанавливается законом, по сравнению с предыдущей формой.

Поэтому хорошим шагом было бы обсудить совместно с остальными учредителями и администратором, пока не будет заключен учредительный договор, определение формы юридического лица, где будет находится юридический адрес компании (который также может быть в резиденции основателя) и как это будет работать в долгосрочной перспективе.

Хотите сэкономить время и силы при регистрации юридического лица? Позвоните в компанию Ducont для получения абсолютно бесплатной консультации, чтобы не ошибиться в самом начале пути.

Vreau să deschid o afacere în Moldova. Ce trebuie să știu?

Vrei să dezvolți o afacere în Republica Moldova? Îți dorești ca o idee devenită realitate să îți aducă și venituri stabile? Care e procedura de înregistrare SRL sau orice altă formă juridică, află de la specialiștii Ducont, cei care sunt gata să-ți ofere servicii de contabilitate la cel mai înalt nivel.

1.    Ce pachet de documente este necesar?

Conform cadrului legal în vigoare, înregistrarea persoanelor juridice și a filialelor lor se face la Agenția Servicii Publice în termen de 2-3 zile lucrătoare din momentul depunerii dosarului cu toate documentele de rigoare. Lista acestora este următoarea:

 • buletinele de identitate ale fondatorilor și administratorului, dacă aceste două categorii sunt reprezentate de persoane diferite;
 • dovada efectuării plății de stat, fie că e online sau offline, trebuie să anexezi acea factură emisă de instituția financiară la care ai realizat plata. Taxa de stat e de circa 2000 lei;
 • cererea completată conform modelului prestabilit prin lege. Acolo sunt rubricile necesare cu detalii despre viitoarea persoană juridică. Se includ aici:
 • denumirea juridică (3-4 variante care să se găsească cea disponibilă);
 • adresa juridică, care poate fi cea de la domiciliul unui fondator;
 • genurile de activitate.
 • avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anumite feluri de persoane juridice, precum sunt fondurile de pensii private.

2.    Ce tip de persoană juridică să fondez

Aici alegerea depinde exclusiv de scopul funcționării și de forma acesteia. Conform Codului Civil al Republicii Moldova distingem câteva tipuri de persoane juridice, după cum urmează:

 • societate în nume colectiv;
 • societate în comandită;
 • societate cu răspundere limitată;
 • societate pe acţiuni.

Printre cele mai uzuale în Republica Moldova se consideră:

 • SRL – societatea cu răspundere limitată, care avantajul de a putea stabili un capital social pe cote părți, iar membrii acesteia nu poartă răspundere pentru obligațiile persoanei juridice întemeiate. Aceasta devine o entitate care poate fi urmărită pe răspundere proprie.
 • SA – societatea pe acțiuni. Patrimoniul acesteia este format din așa zise acțiuni, iar membrii fondatori pot să dețină, cumpere sau vândă volumul de acțiuni pe care îl iau. În acest caz, mărimea capitalului social este stabilit prin lege, comparativ cu forma anterioară.

Prin urmare, un pas bun ar fi oportun să discutați de comun cu restul fondatorilor și cu administratorul, până la încheierea contractului de fondare, asupra determinării formei persoanei juridice, unde va fi adresa juridică a firmei (care poate fi și la domiciliul fondatorului) și cum va funcționa aceasta pe termen lung.

Vrei să economisești timp și energie pe înregistrarea unei entități juridice? Apelează la compania Ducont pentru o consultarea absolut gratuită pentru a evita greșelile chiar la început de drum, lider pe piața națională a serviciilor de contabilitate.

Подписывайся