Planificarea unui proiect arhitectural: etape și provocări
Telegram

Planificarea unui proiect arhitectural: etape și provocări

Proiectarea arhitecturală este un segment plin de provocări, care se fundamentează pe o combinație dintre creativitatea specialiștilor, comunicarea eficientă cu fiecare client și o abordare individuală pe marginea fiecărui proiect. Pentru a înțelege pe deplin care sunt fazele unui proiect de arhitectură, am apelat la experiza echipei biroului de arhitectură din Chișinău AB+Partners și iată ce ne-au divulgat.

Meetingul de inițiere – construirea relației client – specialiști

Prima ședință dintre client și specialiștii AB+Partners are menirea de a seta conexiunea sinergetică, deoarece se observă compatibilitatea din tandemul client – echipă, se trasează obiectivele generale și generice, precum și se formulează scopurile, astfel încât să fie trasat corespunzător vectorul de evoluție a proiectului.

Grație acestei etape se ajunge la un consens mutualcu privire la filosofia procesului și la etapele acestuia, astfel încât fiecare client este sigur de transparența acțiunilor întreprinse.

Modelarea conceptului și crearea proiectului

Este cea mai amplă etapă a proiectării arhitecturale și cu cea mai mare încărcătură tehnică, însumând câteva faze importante, după cum urmează:

  • Realizarea studiului de pre-fezabilitate – această primă fază implică analiza terenului sau clădirii în care se vrea intervenția echipei de arhitecție. Toate detaliile tehnice sunt supuse studiului, ținând cond de interferențele cu infrastructura și vecinătatea obiectului.
  • Conceperea schiței de proiect și a machetei de studiu – reprezintă, pe bună dreptate, faza cea mai creativă a unui proiect, deoarece în cadrul acesteia se trasează imaginea de ansamblu a viitorului proiect. Macheta de studiu este vitală pentru a clarifica toate problemele legate de confortul viitorului spațiu și de ecosistemul în care se va încadra acesta. Totodată, aceste elemente permit identificarea potențialelor riscuri și dificultăți, care pot fi ușor eliminate printr-o analiză atentă. Dacă obiectul în care se intervine reprezintă un spațiu business, atunci schița și macheta sunt completate cu un memoriu explicativ, în care se proiectul se supune analizei din perspectiva business-ului, a investiției, dar și a divizării pe etape a activităților necesare de întreprins.
  • Faza de prezentare a conceptului către client – evident, clientul este cel care hotărăște definitiv parcursul procesului, de aceea echipa AB+Partners ține la informarea transparentă și completă asupra muncii realizate și celei care urmează să fie efectuată. De aceea, din momentul finalizării etapei precedente, se setează un meating în care clientului i se oferă o prezentare completă și i se răspunde pertinent la fiecare întrebare / obiecție survenită.
  • Pregătirea documentației tehnice pentru autorizația de construcție și obținerea acesteia de la organele abilitate de Stat – este faza în care sunt implicația până la zece specialiști, pe toate segmentele de rigoare (rezistență, instalații, construcții din beton, comodități, etc.). Analizele efectuate și efortul conjugat la această fază facilitează obținerea în termeni propici a autorizației de construcție.
  • Faza de detaliere – este momentul în care specialiștii AB+Partners elaborează în detaliu, amplu, nodurile arhitecturale, astfel încât să confere originalitate maximală proiectului.
  • Faza de landscape design – echipa AB+Partners, în comparație cu alți jucători de pe piață, nu evită această fază relevantă, deoarece este vitală încadrarea proiectului într-un context, iar lipsa acestuia nu este un impediment, deoarece intervine posibilitatea modelării acestuia.

Din toate etapele și fazele enunțate anterior, putem conchide nivelul de atenție, profesionalismul și loialitatea față de fiecare proiect și client în parte, precum și abordarea serioasă a echipei AB+Partners. Dacă ești în căutarea celor mai bune servicii de arhitectură din Chișinău, atunci nu ezita să îi contactezi, iar visul de a avea un spațiu business sau o locuință de vis va deveni realitate.

Telegram