30 января 2020

Требуем перемен! Протест у примарии!

В связи с полным игнорированием фактов жестокого обращения с животными и регламента с программой ОСВВ со стороны руководства Аутосалубритате, а именно Necropola de Animale, мы призываем всех выйти с обращением к Генеральному Примару города Кишинев Iv Ceban:

 • Требуем немедленно начать соблюдать регламент об отлове и содержании животных, а именно требуем немедленного выпуска всех стерилизованных и вакцинированных собак на место отлова.
 • Требуем немедленно прекратить отлов щенков
 • Требуем немедленной отставки директора Некрополя Улинича и начальника службы отлова Трахтмана и немедленно назначить новый конкурс на эти должности. (к тому же по словам одного из мунсоветников Динария Кожокару, он одобряет назначение нового человека).
 • Требуем полной поддержки ОКЗЖ (Отдел по Защите Животных), а именно обеспечение всем необходимым для его нормального функционирования, а также перестать игнорировать отчёты и предложения от отдела и направлять клевету в его адрес.
 • Требуем нанять лицензированного ветеринара для стерилизаций, а также работников по уходу за вольерами.
 • Требуем немедленно прекратить строительство новых вольеров до предоставления авиза от ЖКХ и до начала соблюдения регламента.

Ждем всех неравнодушных и защитников животных у входа в здание Примарии в понедельник 03.02 в 08.30!
(напротив центральной почты)


În legătură cu nesocotirea completă a faptelor de cruzime fata de animale și ignoranta a regulamentului de către conducerea Autosalubritate, și anume Necropola de Animale, apelam catre Primarul General al Chișinăului Iv Ceban:

 • Solicităm imediat respectarea regulamentului privind capturarea și păstrarea animalelor, și anume, solicităm eliberarea imediată a tuturor câinilor sterilizați și vaccinați la locul de captare.
 • Solicităm oprire imediata capturarea cățelușilor
 • Solicităm demisia imediată a directorului Necropolei dn. Ulinich și a șefului serviciului Ecarisaj dn. Trahtman și o nouă competiție pentru aceste funcții. (În plus, potrivit unui dintre consilieri Dinari Cojocaru, el aprobă numirea unei noi persoane).
 • Solicităm sprijinul complet al SCPA (Sectia de Control si Protecția a Animalelor), și anume furnizarea de tot ceea ce este necesar pentru funcționarea sa normală, precum și încetarea ignorării rapoartelor și propunerilor din partea sectiei și incetarea trimiterea calomniei acestuia.
 • Vă solicităm să angajați un medic veterinar autorizat pentru sterilizare, precum și personal de îngrijire a cainilor capturati.
 • Solicităm să oprim imediat construcția de noi carcase înainte de a oferi un aviz din partea DGLCA și înainte de începerea respectării reglulamentului.

Așteptăm toți apărătorii în cauză la intrarea în clădirea Primariei, luni, 03.02, la ora 08.30!
(vizavi de poștă centrală)

Подписывайся