05 марта 2020

СТАНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ АКТИВИСТОМ С ACTIVECO 2020!

 

СТАНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ АКТИВИСТОМ С ACTIVECO 2020!

Наш климат меняется – значит, можем и мы! EcoVisio запускает восьмой выпуск программы activEco, чтобы поддержать тех, кто хочет стать агентами изменений в Молдове и соседних регионах Румынии и Украины. Узнайте ниже, что предлагает программа и как можно принять участие!

activEco 2020 начнётся с шестидневного Импульс-семинара на английском, который пройдёт 22 – 27 марта в Центре Обучения EcoVisio в селе Рышкова (р-н Криулень). На семинаре вы найдёте первую дозу мотивации и творческой энергии, а также сообщество людей, которые разделяют ваши ценности. Здесь же вы получите теоретические и практические знания об изменении климата и что можно сделать, чтобы уменьшить его последствия.

—————————————————————-
Запишитесь до 9 МАРТА, 23:59
—————————————————————-

Первый семинар будет проходить полностью на английском, но будет также и Импульс-семинар на румынском и русском (28 апреля – 3 мая). Приём заявок будет объявлен в конце марта, но вы можете уже предварительно записаться здесь.

Что дальше?

После двух Импульс-семинаров, участников ждёт серия тренингов выходного дня, где вы сможете углубить свои знания об изменении климата в интерактивном формате. Тренинги будут проходить на протяжении года и сфокусируются на следующих темах:

 • Велосипед как “зелёное” средство передвижения 
 • Предотвращение отходов
 • Экономика сотрудничества
 • Энергоэффективность и возобновляемая энергетика
 • Здоровое питание
 • СОздание видео с социальным воздействием 

Тех, кто возьмётся реализовать собственный проект, ждёт поддержка в форме менторства и небольшого гранта – до €500. После реализации проекта, вы становитесь частью сообщества выпускников программ EcoVisio (на момент 330 человек), для которых постоянно организуются особые возможности и мероприятия.

”До activEco я понятия не имела, кем мне работать, чем я хочу заниматься в жизни. Когда же начала собственный проект, несмотря на страх, я как-то перестала думать “чем заниматься”, просто всё больше делала того, что мне нравится. А в какой-то момент поняла, что это и есть моё дело – быть активисткой, делать, что нравится, учиться в процессе, делиться этим с другими… Так и живу уже шесть лет с тех пор, как закончила программу,” – Габриэла Исак, член команды activEco.

Что ещё важно знать?

activEco открыт для всех в возрасте от 16 до 35 лет, со всей Молдовы, а также из соседних регионов Украины и Румынии.  Самый главный критерий – энтузиазм и желание двигаться к лучшему и более “зелёному” будущему – маленькими, но уверенными шагами.

Участие бесплатно, а расходы на транспорт, проживание и питание покрываются организаторами. Если у вас ещё есть вопросы, можете обращаться к Габриэле Исак – +373 698 17 235, [email protected].

Следить за activEco на Facebook.
—————————————————————-

activEco – это программа EcoVisio в партнёрстве с Theodor-Heuss-Kolleg (Германия), реализуемая при поддержке Немецкого Экологического Фонда (DBU) и Швеции. Узнать больше здесь.

DEVINO UN ACTIVIST PENTRU MEDIU ȘI SOCIETATE LA ACTIVECO 2020!

Clima se schimbă, dar și noi putem! EcoVisio lansează cea de-a 8-a ediție a programului de educație ecologică activEco, prin care sprijină tinerii să devină agenți ai schimbării în Moldova, dar și în regiunile învecinate din Ucraina și România. Află mai jos ce îți poate oferi programul și cum participi!

activEco 2020 va porni cu un Seminar de Impuls în limba engleză între 22 – 27 martie, la Centrul de Instruire EcoVisio din satul Rîșcova (raionul Criuleni). La seminar vei găsi prima doză de motivație și energie creativă, dar și o comunitate de oameni care îți împărtășesc valorile. Tot aici vei primi cunoștințe teoretice și practice despre schimbările climatice, și cum putem acționa pentru a le diminua efectele.

—————————————————————
Aplică până pe 9 MARTIE, 23:59 
—————————————————————

Seminarul se va desfășura în limba engleză, însă vom mai avea un Seminar de Impuls în română și rusă între 28 aprilie – 3 mai. Apelul de participare va fi lansat la sfârșitul lunii martie, dar te poți deja pre-înregistra aici.

Ce urmează

După cele două Seminare de Impuls, activEco va continua cu o serie de training-uri de weekend, unde vei aprofunda cunoștințele despre schimbările climatice într-un format interactiv. Training-urile vor avea loc pe parcursul anului și vor aborda următoarele teme:

 • Ciclismul ca transport ”verde”
 • Prevenirea deșeurilor
 • Economia de colaborare
 • Eficiența energetică și energii regenerabile
 • Alimentația sănătoasă
 • Crearea de videouri cu impact social

De-a lungul programului, vei fi încurajat să îți implementezi propriul proiect pe o temă la care ții, cu suportul unui mentor și cu un mic grant de până la €500. După realizarea proiectului, te vei alătura celor 330 de absolvenți de programe EcoVisio, care beneficiază de evenimente și oportunități speciale.

”Înainte de activEco, n-aveam idee cu ce vreau să mă ocup în viață. Când am pornit propriul proiect, în ciuda fricii, am încetat să mă gîndesc la <ce să fac> și am început să fac mai multe lucruri care îmi plăceau. La un moment dat, am înțeles că aceste lucruri au devenit activitatea mea principală, și așa au rămas în toți cei 6 ani de când am absolvit programul” – Gabriela Isac, membră a echipei activEco.

Ce mai trebuie să știi

activEco este deschis celor cu vârsta între 16-35 de ani, din toată Moldova dar și din regiunile învecinate ale Ucrainei și României. Cel mai important criteriu sunt însă entuziasmul și dorința de a lucra cu pași mici, dar hotărâți, spre un viitor mai bun și mai eco.

Participarea este gratuită, iar transportul, cazarea și mesele vor fi acoperite de organizatori. Pentru alte întrebări, o poți contacta pe Gabriela Isac – +373 698 17 235, [email protected].

Urmărește activEco și pe Facebook.

—————————————————————
activEco este un program EcoVisio în parteneriat cu Theodor-Heuss-Kolleg (Germania), susținut de Fundația Germană de Mediu (DBU) și de Suedia. Mai multe aici.

Подписывайся