#Солидарны ради Молдовы. 10 миллионов леев в помощь от семьи ORANGE
Telegram

#Солидарны ради Молдовы

10 миллионов леев в помощь от семьи ORANGE

Молдова переживает сложный период в результате распространения на международном уровне вируса COVID-19.

Orange Moldova солидарна с усилиями, прилагаемыми властями и обществом и активно принимает участие в предотвращении глобальной пандемии с максимальной ответственностью перед сотрудниками, клиентами, деловой средой, медицинской и образовательной системами.

Надежная сеть – приоритет №1

В этот период роль Orange Moldova носит стратегически важный характер, так как компания обеспечивает связь для более чем 2.6 миллионов клиентов.

Несмотря на то, что с 11 марта текущего года Orange Moldova зафиксировала рост трафика до 20%, производительность, надежность и емкость сети позволяют клиентам быть постоянно на связи со своими близкими, бизнесу работать в новых условиях и, что особенно важно, обеспечивает медицинскому персоналу и властями проведение необходимых действий.

Поддерживаем клиентов, чтобы они оставались на связи

Для того, чтобы всегда оставаться на связи, все 2.6 миллионов клиентов Orange получили особый бонус – 5 GB интернет трафика, а все клиенты LOVE получили  доступ к премиальной сетке вещания, которая включает 180 телеканалов.

10 миллионов леев в помощь от семьи Orange     

Orange Moldova приняла ряд мер, которые в нынешней ситуации представляют собой существенную поддержку для всего общества.

Жульен Дюкарро, Генеральный Директор Orange Moldova:

 Вместе с командой мы с первых дней появления опасности, представляемой COVID-19,работаем над тем, чтобы проявить нашу солидарность с Молдовой. Сегодня мы бы хотели объявить о том, что вклад Orange в поддержку медицинской системы и системы образования, в особенности для медиков и преподавателей, оценивается в 10 миллионов леев. 8 миллионов из 10 будут перечислены для приобретения порядка 15 тысяч наборов защитного оборудования для врачей. В этот период жизнеспособность и функциональность системы охраны здоровья особенно важна для будущего. Ещё 2 миллиона леев будут переданы в виде услуг связи. Orange продолжит следить за развитием ситуации и будет солидарна на протяжении всего периода пандемии”.

8 миллионов защищаем медиков

В этот период безопасность и защита врачей  является приоритетом. Orange Moldova начала процесс закупки 15 тысяч наборов защитного оборудования для медицинских работников, которые состоят из перчаток, масок с повышенным уровнем защиты,  костюмов, защитных экранов и одноразовых бахил на общую сумму 8 миллионов леев.

2 миллиона леев – для общения медиков и преподавателей

Orange Moldova предоставит 360 минут бесплатно для порядка 3000 медицинских работников по всей стране, которые работают в 200 медицинских учреждениях, как частных, так и государственных.130 государственных медицинских учреждений получат 1 месяц бесплатного пользования голосовыми услугами и интернетом.

Дети в школе, даже из дома.

Для поддержки системы образования в стране мы предоставим преподавателям бесплатный интернет трафик в размере 50GB на два месяца. В ближайшее время мы объявим, как именно преподаватели смогут воспользоваться этим бонусом.

Сотрудники Orange #Солидарны с Молдовой

Сотрудники Orange в рамках внутренней кампании собрали порядка 400 тысяч леев, которые будут переданы в дополнение к тем 8 миллионам, на приобретение защитных средств для медицинского персонала.

Orange, будучи ответственным работодателем, предпринял много шагов для того, чтобы поддержать сотрудников и защитить их в этот период: более 70% сотрудников работают из дома, каждому сотруднику был предоставлен расширенный пакет голосовых услуг и интернета и т.д.

Команда Orange всегда была ответственной – перед клиентами, сотрудниками, партнерами и обществом. Orange Moldova продолжит работу для того, чтобы обеспечить связь, хорошую работу сети, а так же для того, чтобы поддержать общество.

#Solidari pentru Moldova

10 milioane de lei ajutor din partea familiei ORANGE

Moldova parcurge o perioadă dificilă, creată în urma răspândirii la nivel global a virusului COVID-19.

Orange Moldova este solidară cu eforturile depuse de către autorități şi societate şi se implică  cu maximă responsabilitate față de angajaţi, clienți, mediul de afaceri, sistemul medical şi cel al  educaţiei pentru a depăşi această pandemie globală.

O reţea fiabilă – prioritatea nr. 1

În această perioadă rolul Orange Moldova este de o importanță strategică, deoarece compania  asigură conectivitatea pentru 2.6 milioane de clienţi.

Deşi, din dată de 11 martie curent,  Orange Moldova a înregistrat o creștere a traficului  cu până la 20%, performanţa, fiabilitatea şi capacitatea reţelei permite clienţilor să fie permanent în legătură cu cei dragi, businessului să funcționeze în noile condiţii, dar în special, asigură buna desfăşurare a operaţiunilor de către personalul medical şi de către autorităţi.

Susţinem clienţii pentru a fi mereu conectați

Pentru a asigura conectivitatea, toți cei 2.6 milioane de clienţi Orange au primit un bonus excepțional de 5 GB trafic Internet, iar clienţii LOVE acum au acces la grila TV Premium cu 180 de canale incluse.

10 milioane de lei ajutor de la familia Orange      

Orange Moldova a dezvoltat şi un set de acţiuni, care în această perioadă constituie un suport esenţial pentru întreaga societate.

Julien Ducarroz, Director General Orange Moldova:

„Împreună cu echipa, din primele zile a apariţiei pericolului cauzat de COVID-19, lucrăm pentru a reitera că suntem solidari cu MOLDOVA. Astăzi anunţăm că implicarea Orange pentru a susţine sistemul medical şi cel educaţional, în special medicii şi profesorii, se estimează la 10 milioane de lei. 8 milioane din 10 vor fi direcţionate pentru achiziţionarea a circa 15 mii de seturi de echipamente de protecţie pentru medici. În această perioadă viabilitatea şi buna funcţionare a sistemului ocrotirii sănătăţii este una crucială pentru viitor. Încă două milioane de lei vor fi alocate sub formă de servicii de comunicare. Orange va continua să urmărească evoluţia situaţiei şi să rămână solidară pe toată durata acestei pandemii”.

 

8 milioane – protejăm  medicii

În această perioadă securitatea şi siguranţa medicilor este prioritară. Orange Moldova a iniţiat procesul de achiziționare a 15 mii de seturi de protecție pentru lucrătorii medicali, care sunt constituite din mănuși, costume, ecrane de protecție, măști cu protecție sporita şi  botoși de unică folosință, în valoare totală de 8 milioane de lei.

2 milioane de lei – conectăm  medicii şi profesorii

Orange Moldova va aloca câte 360 de minute, gratuit, pentru circa 3000 de lucrători medicali din toată ţara, care muncesc în circa 200 de instituţii medicale private şi de stat. 130 de instituţii de stat vor beneficia de 1 lună gratuită voce şi Internet.

Copiii sunt la şcoală chiar de acasă

Pentru sistemul educaţional din ţară vom oferi Internet gratuit profesorilor, câte 50 GB timp de două luni. În scurt timp vom anunța cum profesorii pot să acceseze acest beneficiu.

Angajații Orange #Solidari cu Moldova

Angajații Orange, în cadrul unei campanii interne, au colectat peste 400 de mii de lei, bani, care vor fi direcționați suplimentar la cele 8 milioane, pentru achiziționarea de echipamente de protecție pentru sistemul medical.

Orange, în calitate de angajator responsabil, a întreprins mai multe acţiuni pentru a susţine angajaţii şi a-i proteja în această perioadă: peste 70% dintre angajați muncesc de acasă, fiecare angajat a fost asigurat cu pachete extinse de voce și Internet etc.

Echipa Orange mereu a demonstrat angajament la capitolul responsabilitate: faţă de clienți,  angajați, parteneri şi societate. Orange Moldova va continua să activeze pentru a asigura conectivitate, buna funcţionare a reţelei, cât şi pentru a răspunde necesităților stringente ale societăţii.

Telegram