SMART START для твоей карьеры или всё, что ты хотел узнать о стажировке в компании Philip Morris
Telegram

SMART START для твоей карьеры или всё, что ты хотел узнать о стажировке в компании Philip Morris

Хорошим трамплином в начале карьеры может стать стажировка, которая позволит обрести опыт работы в реальных проектах, наладить связи с профессионалами в различных областях и, конечно, заработать. Компания Philip Morris даёт возможность молодым талантам раскрыть свои способности с помощью программы стажировок SMART START.

Что такое SMART START?

SMART START — это программа оплачиваемых стажировок в компании Philip Morris Moldova. В течение шести месяцев у кандидатов будет возможность получить практический опыт работы в настоящих проектах в различных областях. В ходе программы стажёры взаимодействуют с командой профессионалов как в местном представительстве, так и с коллегами из других стран.

Каковы преимущества такой программы стажировок?

В ходе программы у каждого кандидата будет ментор (наставник) — он  подробно расскажет о проекте, в котором стажёру предстоит работать. Задача ментора — поддерживать и направлять, помогать выстроить отношения с различными специалистами и департаментами внутри компании. Более того, у стажёров будет возможность взаимодействовать с сотрудниками из других филиалов. Philip Morris представлена на 180 рынках, общее количество работников превышает 77 тысяч человек. Впечатляет, не правда ли?

Кто может подать заявку на стажировку в Philip Morris?

Программа SMART START разработана для студентов последних курсов и выпускников вузов, если они окончили учёбу в течение последних 12 месяцев. Кандидаты должны свободно владеть английским языком, и не в последнюю очередь — быть творческими, стремиться к получению новых знаний.

Какие позиции доступны по программе SMART START?

Нередко люди ошибаются, когда сравнивают Philip Morris с крупными корпорациями, консервативными и скучноватыми. Последние 10 лет компания сосредоточилась на создании бездымных продуктов, и так в организации возникло множество новых направлений деятельности и департаментов. Кандидаты могут подать заявки на стажировку в следующих областях: финансы, маркетинг, digital, продажи и служба поддержки клиентов.

Можно ли, в рамках программы стажировок, подать заявку сразу на несколько позиций?

В Philip Morris возможности неограниченны, и поэтому кандидаты могут выбрать департамент, где будут стажироваться. Можно подавать заявку на несколько позиций, а на собеседовании узнать подробнее о работе того или иного департамента, и принять решение.

Каков график работы во время стажировки?

В период программы SMART START стажёры вовлечены в работу компании full-time, но это не значит, что они должны находиться в офисе целый день. График работы в Philip Morris довольно гибкий, как сотрудники, так и стажёры могут работать удалённо, для эффективного выполнения задач у команды есть все необходимые инструменты — от компьютеров до самых современных приложений. Период самоизоляции стал подтверждением того, что сотрудники могут успешно работать из дома и добиваться отличных результатов.

Как происходит набор стажёров?

Подать заявку на участие в программе SMART START можно здесь. После получения CV, кандидатов пригласят на собеседование и тестирование. Крайний срок подачи заявок на участие в программе стажировок — 6 июня 2020.

Un SMART START pentru cariera ta sau tot ce ai vrut să știi despre stagiu la Philip Morris

Un internship bun poate deveni o rampă de lansarea în cariera ta. Îți permite să acumulezi experiență de lucru în proiecte reale, să îți faci cunoștințe și conexiuni cu profesioniști din diferite domenii, și adițional să câștigi un venit. Compania Philip Morris provoacă tinerele talente să își descopere aptitudinile prin participarea la programul de stagiu SMART START.

Ce este SMART START?

SMART START este un program de internship plătit în cadrul companiei Philip Morris Moldova. Timp de șase luni, candidații au posibilitatea să obțină experiență practică de lucru în proiecte reale din diferite domenii. În timpul programului, stagiarii vor interacționa cu o echipă de profesioniști atât din cadrul oficiului local, cât și din alte țări.

Care sunt beneficiile programului de internship?

Pe parcursul programului, fiecare candidat va avea un mentor care îi va prezenta proiectul la care va lucra. Mentorul va avea grijă ca stagiarul să primească suport și îndrumare constantă și îl va ajuta în același timp să-și dezvolte relații cu diferite persoane și departamente din companie. Mai mult ca atât, stagiarul va avea posibilitatea să interacționeze cu angajați și din alte filiale. De menționat că Philip Morris este prezent pe 180 de piețe, iar numărul angajaților este de pe 77 de mii de persoane. Impresionant, nu?

Cine poate aplica pentru un stagiul la Philip Morris?

SMART START este destinat studenților din ultimul an de facultate sau care au absolvit universitatea în ultimele 12 luni. De asemenea, candidații trebuie să vorbească fluent limba engleză, și nu în ultimul rând, să fie creativi, dornici să învețe lucruri noi.

Ce poziții sunt valabile pentru programul SMART START?

Mulți greșesc atunci când compară Philip Morris cu marile corporații conservative și plicticoase. Compania în ultimii 10 ani și-a orientat eforturile pentru a crea produse fără fum, astfel, au apărut mai multe direcții și departamente noi în cadrul organizației. Candidații pot aplica pentru un stadiu în domeniul Finanțe, Marketing, Digital, Vânzări, Serviciul Suport Clienți.

E posibil de aplicat pentru mai multe poziții valabile în cadrul programului?

Philip Morris e despre oportunități nelimitate, iată de ce candidații pot să aleagă oricare departament în care doresc să muncească. Tinerii au posibilitatea să aplice pentru mai multe poziții, iar în cadrul unui interviu vor putea afla în detalii cu ce se ocupă fiecare departament și să ia o decizie.

Care este orarul programului de internship?

În general, candidații sunt implicați full-time în activitățile companiei pe perioada programului SMART START, însă, acest lucru nu înseamnă că ei sunt obligați să stea la oficiu toată ziua. Lucru la Philip Morris este destul de flexibil, atât angajații, cât și stagiarii, pot munci la distanță, iar pentru a-și realiza eficient sarcinile, echipa are la dispoziție toate instrumentele necesare, începând de la calculatoare, până la cele mai moderne aplicații digitale. Iar perioada de autoizolare a fost o reconfirmare, că angajații pot cu succes munci de acasă și obține rezultate bune.

Care este procesul de recrutare?

Studenții interesați pot aplica la programul SMART START aici. După recepționarea CV-urilor, candidații vor fi invitați la un interviu, iar eventual vor parcurge un test. Data limită pentru aplicarea la programul de internship este 6 iunie 2020.

Telegram