SlovakAid выделила 100 тысяч евро на поддержку молодёжных проектов на юге Молдовы
Telegram

Благодаря поддержке SlovakAid, команда AМОГ 21 дает старт новому проекту «Активизация молодежи и ответственное гражданство 21» в ноябре этого года. Проект охватывает юг Молдовы и станет площадкой для взаимодействия гражданского общества и органов публичной власти.
Цель проекта — улучшение функционирования гражданского общества и его вовлечение в процессы принятия решений на местном уровне.
Для этого будут созданы 5 местных инициатив в разных регионах (Гагаузия, Тараклия, Бессарабка и Кагул) для решения актуальных, текущих вопросов местных сообществ.

Совместно с международными экспертами определены основные направления обучения: процесс принятия решений, проектное написание и волонтерство.

Будет проходить обмен опытом 60-ти молодых лидеров в построении и развитии своих сообществ. Традиционный общенациональный Форум Молодых Лидеров охватит как Север, Центр и Юг Молдовы, так и Приднестровье.

Разработанное интерактивное приложение будет служить информационным центром, ориентированным на местные инициативы, мероприятия и события, обмен опытом, создания партнерства между организациями и бенефициарами в онлайн-платформе.

Организация «Молодежь Гагаузии» на протяжении 4-х лет, начиная с 2016 года, активно реализует свою деятельность в сфере молодежной политики. Данный проект является продолжением предыдущего проекта Активизации Молодежи и Ответственное Гражданство. Выделяемая финансовая поддержка в размере 99 840 евро от SlovakAid позволяет реализовать Общественному объединению «Молодежь Гагаузии” в партнерстве с Ассоциацией Внешней Политики Словакии (SFPA) новые подходы по активизации гражданского сектора.

Un nou proiect pentru sudul Moldovei

Activizarea Tinerilor și Cetățenia Responsabilă «AMOG 21»

Datorită sprijinului SlovakAid, echipa AMOG 21 lansează un nou proiect “Activizarea Tinerilor și Cetățenia Responsabilă 21” în luna noiembrie a acestui an. Proiectul cuprinde sudul Moldovei și va deveni o platformă pentru interacțiunea societății civile și a autorităților publice, pentru stimularea creșterii tinerilor activi, formarea relațiilor de parteneriat.
Îmbunătățirea funcționării societății civile și implicarea sa în procesele decizionale la nivel local va fi o sarcină primordială a acestui proiect. Această sarcină va fi realizabilă prin:
  • Susținerea cetățenilor activi în zonele mai puțin dezvoltate din sudul Moldovei. Vor fi create 5 inițiative locale în diferite regiuni (Găgăuzia, Taraclia, Basarabeasca și Cahul) pentru soluționarea problemelor actuale ale comunităților locale.
  • Activarea a 20 tineri,fete și băieți activi cu ajutorul educației informale. Împreună cu experții internaționali sunt identificate principalele domenii de instruire: procesul decizional, scrierea de proiecte și voluntariatul.
  • Schimbul de experiență a 60 de tineri lideri în construirea și dezvoltarea comunităților lor. Forumul nostru tradițional Național al Tinerilor Lideri va cuprinde atît nordul, centrul, cît și Sudul Moldovei, cît și Transnistria.
  • Unificarea sectorului civil, mediul de afaceri și autoritățile publice. Aplicația interactivă dezvoltată va servi ca un centru de informare axat pe inițiative, evenimente locale, schimbul de experiență, crearea unui parteneriat între organizații și beneficiari într-o platformă online.
Organizația “Tinertul Găgăuziei” pe parcursul a 4 ani, începînd de la anul 2016, își desfășoară activ activitatea în domeniul politicii de tineret. Acest proiect este o continuare a proiectului Activizare a Tineretului și Cetățenie Responsabilă. Sprijinul financiar alocat în valoare de 99 840 de euro de la SlovakAid permite realizarea Asociației Obștești “Tineretul Găgăuziei” în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă din Slovacia (SFPA) noi abordări pentru intensificarea sectorului civil.

Telegram