Официальная статистика не врет: в Оргееве отмечен лучший уровень жизни
Telegram

Официальная статистика не врет: в Оргееве отмечен лучший уровень жизни

Оргеевский район является явным лидером среди всех районов Республики Молдова в плане экономического развития. Свидетельством в этому являются данные статистики, опубликованные Национальным бюро статистики Молдовы.

Исследование показывает, что в Оргеевском районе зарегистрировано больше компаний, больше работников и самая высокая средняя заработная плата, нежели в других районах страны.

Эксперты объясняют эту эволюцию, в первую очередь, опережающими темпами развития города Оргеева, который начиная с 2015 года управляется Иланом Шором и его командой. По официальным данным в 2018 году в Оргеевском районе было зарегистрировано 1348 предприятий, что на 26 больше, чем в 2017 году, и почти в два раза больше, чем, например, в районе Хынчешть, сопоставимом по численности населения.

В Оргееве на уровне района также зарегистрирован рост количества используемой предприятиями компьютерной техники – 4204, против менее чем 2800 штук в 2014 году.

О развитии района также говорит и средняя заработная плата – самая высокая на районном уровне по стране – 5460 леев. Стоит отметить, что средняя заработная плата в Оргееве в последние годы была самой высокой в стране.

Например, в 2013 году средняя зарплата составляла порядка 3000 леев. После 2015 Оргеев поднимается на 10 место среди районов Республики Молдова, а уже в 2018 году становится лидером по стране.

С 2015 года Оргеев переживает инфраструктурный, социальный и экономический бум. Осуществляются крупные инвестиции в дорожную и социальную инфраструктуру, ремонт дворов, освещение улиц, а также объекты социо-культурного плана.

В 2019 году партийная команда Партии «ШОР» приняла решение о начале внедрения многочисленных инфраструктурных программ в десятки населенных пунктов Оргеевского района. По итогам местных выборов команда Илана Шора лучила 43 мандата примаров коммун, сел и городов, а также большинство в Муниципальном и Районном совете Оргеева.

Statistica oficială nu minte: la Orhei este înregistrat cel mai înalt nivel de trai Raionul

Orhei este lider clar printre raioanele din Republica Moldova ca model de dezvoltare economică. O dovadă în acest sens o constituie și publicația „Statistica teritorială”, realizată de Biroul Național de Statistică.
Studiul denotă că în raionul Orhei sunt înregistrate cele mai multe întreprinderi, cei mai mulți salariați și cel mai mare salariu mediu. Experții explică această evoluție în primul rând prin dezvoltarea continuă a orașului Orhei, începând cu 2015, când administrația a fost preluată de fostul primar, Ilan Șor.
În anul 2018 în raionul Orhei erau înregistrate 1348 de întreprinderi, cu 26 mai mult decât în 2017 și aproape de două ori mai mult decât în raionul Hâncești, spre exemplu, care are o populație similară. Respectiv, la Orhei sunt înregistrate și cele mai tehnologizate întreprinderi la nivel raional – 4204 computere, față de mai puțin de 2800 în 2014.
Despre prosperitatea raionului Orhei vorbește și salariul mediu – cel mai mare la nivel raional – 5460 de lei. Este de menționat că salariul mediu la Orhei a înregistrat cea mai mare creștere pe țară în ultimii ani. Spre exemplu, în 2013 acesta era de doar 3.000 de lei. Atunci Orheiul ocupa locul 10 printre raioanele Republicii Moldova, ca în 2018 să ajungă primul în top.
Începând cu 2015, Orheiul a cunoscut un adevărat boom infrastructural și economic, au fost înregistrate investiții majore în drumuri, infrastructura socială, dar și agrement.
În 2019, echipa Partidului ȘOR și-a asumat și dezvoltarea mai multor localități rurale din raion, după exemplul comunei Jora de Mijloc, iar la alegerile locale generale din octombrie-noiembrie 2019, Partidul ȘOR a obținut 43 de mandate de primar, precum și majoritatea în Consiliul municipal și în Consiliul raional Orhei. 
Telegram