23 апреля 2020

EcoVisio отправили помощь больницам в Бельцах и Каушанах

EcoVisio отправили помощь больницам в Бельцах и Каушанах

С целью поддержать тех, кто ежедневно борется с пандемией, общественная организация EcoVisio предоставила необходимые материалы больницам в Бельцах и Каушанах, первым региональным медицинским учреждениям, которые приняли пациентов, инфицированных COVID-19.

В настоящее время в этих двух больницах находятся 130 пациентов с диагнозом или симптомами инфекции COVID-19. В то же время 30% медицинского персонала больницы Каушан были заражены коронавирусом, в то время как в Бельцах у 18 медицинских работников тесты дали положительный результат.

«С самого начала пандемии я наблюдала, как все больше и больше врачей заболевают. Таким образом, мы решили, что, хотя мы являемся организацией по устойчивому развитию, мы должны внести свой вклад, предоставив медицинское снаряжение для защиты медицинских работников. Только когда медицинский персонал защищен, мы все можем быть в безопасности», – отмечает Маргарета Картирэ, инициатор этой акции от EcoVisio.

В этом месяце организация отправила этим двум медицинским учреждениям дезинфицирующие средства и защитное снаряжение для медицинского персонала. К отправленным материалам также прилагались пакеты для обычных и инфекционных отходов, большие контейнеры и небольшие урны, необходимые больницам для управления отходами, объем которых значительно возрос.

«В данный период собирается большое количество инфицированных отходов, и поэтому нам необходимо большее количество специальных пакетов, которые являются довольно дорогостоящими. Также, согласно регламенту медицинских отходов, каждый инфицированный пациент должен иметь свою урну для отходов », – сообщил Ион Арсений Чобану, врач и специалист по коммуникациям в Районной Больнице «Ана и Александру», Каушаны.

После завершения карантина EcoVisio вернется в Каушанскую больницу, чтобы провести тренинг по обращению с различными типами отходов, а также способами экономии ресурсов. После этого пилотного тренинга в Каушанах, акция может быть продолжена и в других медицинских учреждениях страны.

 

Инициатива EcoVisio по оказанию помощи больницам стала возможной благодаря поддержке Швеции. Больше кампаний и идей на странице организации.

EcoVisio, mai aproape de medici în lupta cu COVID-19

Din dorința de a-i sprijini pe cei care luptă zilnic cu pandemia, asociația obștească EcoVisio a donat mai multe materiale spitalelor din Bălți și Căușeni, primele instituții medicale din raioane care au preluat pacienți infectați cu COVID-19.

La momentul actual, în cele două spitale sunt internați în total 130 de pacienți diagnosticați sau cu simptome de infectare cu COVID-19. Totodată, 30% din personalul medical al spitalului Căușeni a fost infectat cu noul coronavirus, în timp ce la Bălți, 18 lucrători medicali au fost testați pozitiv.

”Încă de la începutul pandemiei urmăream cum tot mai mulți medici se îmbolnăvesc. Astfel am decis că, deși suntem o organizație pentru dezvoltare durabilă, trebuie să ne implicăm și să contribuim cu echipamente medicale pentru a-i proteja pe angajații spitalelor. Doar dacă personalul medical este protejat putem fi cu toții în siguranță”, spune Margareta Cartiră, inițiatoarea acțiunii din partea EcoVisio.

Luna aceasta, asociația a transmis celor două unități dezinfectanți ecologici și echipamente de protecție pentru cadrele medicale. La acestea s-au mai adăugat saci pentru deșeuri obișnuite și infecțioase, tomberoane mari și mici, toate necesare spitalelor pentru a gestiona cantitatea sporită de deșeuri.

În această perioadă se colectează un număr mare de deșeuri infectate, iar din această cauză avem nevoie de mai mulți saci speciali, care sunt destul de costisitori. De asemenea, conform regulamentul privind deșeurile medicale, fiecare pacient infectat trebuie să aibă propria pubelă în care să-și arunce gunoaiele“, a declarat Ion Arsenie Ciobanu, medic și specialist în comunicare la Spitalul Raional „Ana și Alexandru”, Căușeni.

După încheierea perioadei de carantină, EcoVisio va reveni la spitalul din Căușeni cu un training despre gestionarea diferitelor tipuri de deșeuri, precum și modalități de economisire a resurselor. În urma acestui training-pilot la Căușeni, acțiunea ar putea fi continuată la mai multe instituții medicale din țară.

 

Inițiativa EcoVisio de sprijinire a spitalelor a fost posibilă cu susținerea Suediei. Mai multe campanii și idei pe pagina asociației

Подписывайся