12 июня 2020

Библейские грехи. Как их объяснить с точки зрения генетики?

Библейские грехи. Как их объяснить с точки зрения генетики?

Грех – это нарушение церковного закона. Не существует списка всех грехов, у каждой религии свой набор. Но есть основные грехи, которые можно найти во всех конфессиях с самых давних времен. Гнев, похоть, лень, обжорство… список может продолжить каждый из нас. Три главных греха были рассмотрены с точки зрения генетики на семинаре «Генетика греха», организованном платформой BeBetter.

ГНЕВ

Вы знали, что в основе гнева лежат генетические процессы? А, если быть более точными, то во вспышках гнева «виноват» белок UIA (или MAU), который регулирует уровень допамина в организме. Этот белок находится в хромосоме Х, и поэтому более активно проявляется у мужчин, чем у женщин. Исследование, проведенное в одной из тюрем США, показало, что присутствие этого белка в генетическом коде заключенных выше, чем в среднем по стране. При этом, без внешних факторов – образования и общественная среда – белок UIA не проявлялся бы так агрессивно. В другом исследовании говорится о том, что у людей, переживших неприятные моменты в детстве, когда их обижали, били или подвергали любому виду насилия, больше шансов стать агрессивными.

ОБЖОРСТВО

Обжорство, безусловно, один из наших самых любимых грехов. И здесь не обошлось без прямого вмешательства генов. У нас есть гены, которые могут подтолкнуть нас к перееданию и избыточному весу. Один из них — это ген TIR, из-за которого мы менее выраженно чувствуем сладкий вкус на языке. Люди с такой вариацией гена слабее чувствуют сладость той же конфеты, которую едят все остальные, поэтому им нужно съесть 2-3 таких конфеты, чтобы удовлетворить потребность организма в сахаре. Как следствие, появляется лишний вес и весь спектр медицинских проблем, с ним связанный.

ПЛОТСКИЕ ГРЕХИ

Ну, и, конечно, самая интересная группа генов – это допамин-рецептивные гены, которые напрямую связаны с нашими сексуальными желаниями и не только с ними. Благодаря этой группе мы ищем что-то новое, более интересное. «Благодаря» им развивается зависимость от алкоголя, курения и неконтролируемое поведение, которое на генетическом уровне включает систему «компенсаций». Именно эти гены когда-то заставили нас покинуть африканский континент и распространиться по всему миру. И также благодаря им, мы не храним верность нашим партнерам или пытаемся пробовать более «извращенные» сексуальные практики.

О допамин-рецептивных генах еще можно сказать, что так или иначе, они лежат в основе всех классических грехов и служат «катализатором» нашего развития, как цивилизации. За это мы им благодарны!

Онлайн семинар «Генетика греха» был организован платформой BeBetter, чья цель – информировать и обучать необходимости ведения более здорового образа жизни путем снижения ежедневных рисков для здоровья.

Семинар проводился в прямом эфире из студии в Украине и транслировался на 8 онлайн платформах. Ниже вы можете посмотреть полную видеозапись видеозапись мероприятия.

Păcatele biblice. Cum le explică experții în genetică?

Păcatul reprezintă abaterea de la o lege bisericească. Nu există o listă care să cuprindă toate păcatele, fiecare cult religios are listele sale. Există însă păcatele capitale, care se regăsesc în majoritatea dogmelor, din cele mai vechi timpuri. Mânia, lăcomia, plăcerea sexuală, lenea… lista o poate continua fiecare dintre noi. În continuare, vedeți cum au explicat experții trei dintre ele în cadrul seminarului „Genetica Păcatului”, organizat de platforma BeBetter.

Mânia

Știați că la bazele mâniei stau procese ce se întâmplă la nivel genetic? Dacă e să fim mai exacți, „vinovată” de erupțiile de furie se face proteina UIA (sau MAU), care reglează fluxul de dopamină din organism. Această proteină este localizată pe cromozomul X, prin urmare se manifestă mai activ la bărbați decât la femei. Un studiu efectuat într-o pușcărie din SUA a demonstrat că prezența acestei proteine în codul genetic al deținuților este mai mare decât media pe țară. Cu toate acestea, fără factorii externi, cum ar fi educația și mediul social, proteina UIA nu s-ar manifesta atât de agresiv. Un studiu a arătat că persoanele care au avut incidente neplăcute în copilărie (cineva i-a jignit, cineva i-a bătut sau au fost supuși altor acte de violență) au mai multe șanse să devină oameni agresivi.

Lăcomia

Lăcomia este cu siguranță unul dintre cele mai iubite păcate ale noastre. Și aici nu s-a putut trece fără implicarea directă a genelor. Avem gene care sunt capabile să ne împingă spre supraalimentare și supraponderale. Una dintre ele este gena TIR, care face să simțim mai slab  gustul dulce pe limbă. Oamenii cu această variantă a genei mănâncă aceeași bomboană pe care o mănâncă alții, dar pentru ei este mai puțin dulce și, prin urmare, trebuie să mănânce două-trei bomboane pentru a-și potoli necesitatea de zaharuri din organism. Drept urmare, avem obezitate și tot șirul de probleme medicale legate de ea.

Pofte carnale

Și desigur, cel mai interesant grup de gene sunt genele dopamin-receptoare, care sunt direct legate de dorințele noastre sexuale și nu numai. Ele ne fac să căutăm ceva nou, ceva mai interesant. Ele se fac „vinovate” de formarea dependențelor față de alcool, fumat și comportament nestăpânit, introducând la nivel genetic un sistem de „recompense”. Aceste gene ne-au făcut odată să părăsim Africa și să ne răspândim pe toate continentele și tot ele ne provoacă să ne înșelăm partenerii sau să încercăm practici sexuale mai „perverse”.

Despre genele dopamin-receptoare se mai poate de spus că, într-un fel sau altul, stau la baza tuturor păcatelor clasice și sunt un „catalizator” al dezvoltării noastre ca civilizație, fapt pentru care le aducem mulțumiri!

Seminarul online „Genetica Păcatelor” a fost organizat de platforma BeBetter, la baza căreia este scopul de a informa și educa asupra necesității unui mod de viață mai sănătos prin reducerea riscurilor din viața de zi cu zi.

Experții au prezentat live dintr-un studio din Ucraina și au transmis seminarul pe opt platforme online. Mai jos puteți urmări înregistrarea seminarului.

Подписывайся