Уроборус. Штефан Кылция
Начало: 08/11/2019 - 18:00
Конец: 15/12/2019 -
Место: Muzeul Național de Artă al Moldovei
Цена: -
FACEBOOK

Уроборус. Штефан Кылция
1 ноября – 15 декабря 2019
Кураторы: Александра Маноле и Матей Кылция

Начиная с серии картин, написанных художником в конце 80-ых годов, выставка Уроборус приглашает в путешествие, длиною в 4 главы.

В мастерской художник часто рассказывает о том, как сегодня воспринимаются символы, по аналогии с брусчаткой – в начале ее края острые и точные, но чем больше людей по ней прошло, тем более хаотичной и неровной она становится. То же самое происходит и с символами; чем больше значений они приобретают, тем больше в них неточностей.

Уроборус, змея, кусающая себя за хвост – один из самых древних символов. Со временем появилось два значения: эзотерически-психологический, который указывает на цикличность эмоций, состояний и ценностей, и другой – физически-логический, описывающий фантастическое животное, которому ничего не нужно, кроме своего тела и идеального круга, в котором оно существует. Учитывая контекст, выставка превратится в лабиринт, в котором посетители смогут провести диалог с пространством и работами. Уроборус в этой выставке предстанет ключом, который можно будет использовать только в конце четвертой части.

Части путешествия включают в себя как разрушение, так и путаницу, компромисс и ложь, сожаление и раскаяние, изменение и обновление. Возможно, это структура нашего образа жизни, нашей работы и наших чувств.

Приглашаем 1 ноября – 15 декабря в Национальный Художественный Музей Молдовы посетить первую выставку Штефана Кылция в Кишинёве.

Программа: вторник – воскресенье: 10:00 – 17:00
Адрес: ул. 31 августа 1989, н-р. 115

Штефан Кылция (1942 г.р., Брашов), выпускник лицея Изобразительных искусств в Тимишоаре и института Николя Григореску, где его обучали профессор по рисованию были Юлиус Подлипный и художник Корнелиу Баба. Он начал свою карьеру на выставках в странах СССР. В его замаскированных метафорами и средневековыми символами речах можно было заметить критику мира. Глубокая политическая и социальная нестабильность в 1990-1996 годах заставила художника и его последователей перейти к более откровенным разговорам. Сегодня его волнует, как на людей действуют представленные метафоры и смогут ли они заставить людей задуматься о себе.

Проект организован Национальным Художественным Музеем Молдовы, Galeria Posibila и Фондом Штефана Кылция.

Проект финансирован Администрацией Фонда Культурного Наследия.

Uroborus. Ștefan Câlția
1 noiembrie – 15 decembrie 2019
Curatori: Alexandra Manole și Matei Câlția

Pornind de la o serie de desene făcute de artist la finalul anilor ‘80, expoziția Uroborus invită publicul într-o călătorie în patru capitole.

În atelier, artistul povestește adesea despre felul în care simbolurile sunt astăzi percepute, făcând analogie cu pietrele de pavaj ale căror margini sunt, la început, clar definite, iar pe măsură ce oamenii calcă peste ele, devin tot mai tocite, tot mai imprecise. La fel se întâmplă și cu simbolurile; în trecut limbaj în sine, azi, pe măsură ce capătă mai multe sensuri, ele devin mai imprecise, mai vagi.

Uroborus, șarpele care își mănâncă propria coadă, este unul din cele mai vechi simboluri. În timp, s-au desprins două moduri principale de a-l interpreta: unul esoteric, psihologic, care urmărește ciclicitatea emoțiilor, stărilor și a valorilor umane și altul fizic, logic, o descriere fantastic-anatomică a animalului care nu are nevoie de nimic în afară de propriul corp pentru a exista într-un cerc perfect. În acest context, expoziția devine o călătorie labirintică, care creează cadrul în care vizitatorul intră în dialogul cu spațiul și lucrările. Uroborus este, în această expoziție, cheia oferită amăgitor de la intrare, dar care nu îți folosește decât după parcurgerea celor patru părți.

Părțile călătoriei, modalități de a privi lumea, ce cuprind deopotrivă distrugere și învălmășeală, compromis și minciună, regret și căință, primenire și renovare, sunt poate structura felului în care trăim, lucrăm, simțim. Totul, se află atât în fiecare din noi, cât și la o scară mai amplă, în orașul în care locuim, în satul copilăriei și în natura cu legile sale, se află în personal, politic, social, pe care arta ni-l povestește și ni-l face vizibil.

Vă invităm în perioada 1 noiembrie – 15 decembrie la Muzeul Național de Artă al Moldovei să vizitați prima expoziție a lui Ștefan Câlția la Chișinău.

Program de vizită: marți – duminică: 10:00 – 17:00
Adresă: str. 31 august 1989, nr. 115

Ștefan Câlția (n. 1942, Brașov), absolvent al liceului de arte plastice din Timișoara și al Institutului Nicolae Grigorescu unde i-a avut profesori pe desenatorul Julius Podlipny și pictorul Corneliu Baba și a început cariera expunând în țările blocului sovietic. Discursul său mascat sub metafore și simboluri medievale lăsa să se întrevadă o critică a acelei lumi. Anii 1990-1996 de profundă instabilitate politică și insecuritate socială l-au făcut pe artist ca și pe mulți alții ai generației lui să croiască un discurs mai activ și explicit. Astăzi artistul este preocupat de felul în care valorile se așează în oameni urmând același discurs metaforic, sugerat, ce invită privitorul mai degrabă la o reflecție despre sine.

Un proiect organizat de Muzeul Național de Artă al Moldovei, Galeria Posibilă și Fundația Ștefan Câlția.

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Telegram