Un Weekend la Fabrica de Artă
Начало: 23/11/2019 - 10:00
Конец: 24/11/2019 - 19:00
Место: Strada Nicolai Dimo 7/2
Цена: -
FACEBOOK

Начни с познания искусства, только после этого ты сможешь понять его.

В выходные 23/24 ноября мы познакомимся с Фабрикой Искусства Кишинева, построенной в 70-х годах, которая включает более 30 творческих мастерских. Великие местные художники, такие как Михай Греку, Глебус Саинчук, Игорь Виеру, Аурел Давид, творили в этих мастерских. У нас будет возможность узнать где зарождалась история молдавского искусства или как место может вдохновлять. Мы увидим художников в их творческом процессе, узнаем их мир изнутри.

Туры будут организованы с 10:00 (в субботу и воскресенье) и будут длиться 2,5 часа. Точное расписание и стоимость билетов можно найти в регистрационной форме. Цена билета: 180 MDL. Экскурсии будут проводить Борис Кремене и Траян Киврига.

Во время экскурсий вы познакомитесь с такими выдающимися художниками, как Анатолий Данилишин, Анатолий Рурак, Ион Степанов и Иоан Греку. Список художников будет обновляться.

Для регистрации заполните форму.

În weekendul 23/24 noiembrie, facem cunoștință cu Fabrica de Artă din Chișinău, o clădire construită în anii 70’, ce cuprinde peste 30 de ateliere de creație. Mari artiști autohtoni, precum Mihai Grecu, Glebus Sainciuc, Igor Vieru, Aurel David, au avut ateliere în acest spațiu. Mai mult decât atât, aici vom avea ocazia să descoperim de unde pornește istoria artei moldovenești sau cum un loc poate inspira. Vom surprinde artiștii în procesul lor de creație, vom vedea lumea lor din interior.

Tururile vor fi organizate cu începere de la ora 10:00 (sâmbătă și duminică) și vor dura 2 ore jumătate. Prețul unui bilet este de 180 MDL.
Excursiile vor fi ghidate de către Boris Cremene, Traian Chivriga și Mihaela Taranu.

În cadrul tururilor veți cunoaște artiști emeriți precum: Anatol Danilișin, Anatol Rurac, Ion Stepanov și Ioan Grecu. Lista de artiști urmează să fie actualizată.

Pentru înregistrare vă rugăm să procurați bilet pe următorul link.

Telegram