Magic Flowers | Special Guest PRODJ Odessa : Deejay Kusto
Начало: 08/02/2019 - 23:00
Место: BandabaR str. M. Eminescu, 55
Цена: 200 леев
FACEBOOK

Вход в Banda Bar
200 MDL (включено 2 коктейля)
Резервация столов:
2000 MDL (консумация 100%, вход включён)
Контакт:
079500277

Вход в Lobby Bar
Banda List – свободный
Banda Guests – 200 MDL (включено 2 коктейля)
Резервация столов:
3000 MDL (консумация 100%, вход включён)
Контакт:
079500322

Intrarea în BandabaR
200 MLD (2 cocktailuri incluse)
Rezervarea meselor:
2000 MDL (intrarea inclusă, consum 100%)
Contact:
079500277

Intrarea în Lobby Bar
Banda list – intrare liberă
Banda Guest – 200 MDL (2 cocktailuri incluse)
Rezervarea meselor:
3000 MDL (intrarea inclusă, consum 100%)
Contact:
079500322

Telegram