Ivan Marchuk. Expoziția “Vocea sufletului meu”
Начало: 18/09/2019 - 16:00
Конец: 13/10/2019 -
Место: Muzeul Național de Artă al Moldovei Chișinău
Цена: -
FACEBOOK

Иван Марчук – народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, почетный гражданин городов Киева, Тернополя, Канева, член Золотой гильдии Римской академии современного искусства.


По версии британской газеты «The Daily Telegraph» его имя причисляется к сотне гениев человечества, которые создают многомерный образ современного мира и, опережая время, определяют направления и перспективы развития постиндустриальной цивилизации.

В творческом наследии мастера около 5000 картин, которые присутствуют на всех континентах. За полвека творческой деятельности он провел более 150 монографических и 50 коллективных выставок. В последние годы полотна художника экспонировались преимущественно за рубежом (Литва, Польша, Чехия, Словакия, Бельгия, Люксембург, Венгрия, Таиланд, Иордания, Тунис, США, Турция и т.д.), выполняя функцию народной дипломатии: утверждая место Украины в европейском пространстве, а европейского искусства в контексте мирового.

 

Ivan Marchuk – Artist al poporului din Ucraina, laureat al Premiului Național Taras Șevcenko, cetățean de onoare al orașelor Kyiv, Ternopil, Kaniv, membru al Ghildei de Aur a Academiei Romane de Artă Contemporană.
Potrivit ziarului britanic „The Daily Telegraph”, numele său este atribuit sutelor de genii ale umanității, care creează o imagine multidimensională a lumii moderne și înainte de toate determină direcțiile și perspectivele dezvoltării civilizației postindustriale.
Maestrul are la activ aproximativ 5000 de lucrări, care se regăsesc pe toate continentele. În timp de jumătate de secol de activitate creativă, a desfășurat mai mult de 150 de expoziții monografice și 50 de expoziții colective. În ultimii ani pânzele artistului au fost expuse în principal în străinătate (Lituania, Germania, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Belgia, Luxemburg, Ungaria, Thailanda, Iordania, Tunisia, SUA, Turcia etc.), îndeplinind funcția de diplomație populară: consolidând locul Ucrainei în spațiul european, iar al artei europene în contextul mondial.
Timp de mai bine de o jumătate de secol, creația Maestrului excită conștiința publicului, îi transformă pe amatori în iubitori de artă și pe criticii de artă în observatori tăcuți.

Telegram