В Кишиневе пройдет мероприятие «Вместе ради жизни», приуроченное ко Всемирному дню борьбы с наркотиками
Начало: 07/07/2018 - 10:00
Место: Площадь Великого Национального Собрания
Цена: -

7 июля, на Площади Великого Национального Собрания состоится мероприятие «Вместе ради жизни», приуроченное ко Всемирному дню борьбы с наркотиками и их незаконным оборотом.

В этот день для всех желающих будет на площади будет работать несколько зон:

Спортивная зона, в которой будут принимать участие бойцы клуба “Bercut Fight Club”. Члены клуба продемонстрируют показательные выступления, а также ответят на любые вопросы по поводу членства в клубе. Также в спортивной зоне будет представлен лазертаг, как одно из направлений активного отдыха. Активность предоставлена клубом TACTICS.

Медицинская зона, в которой любой желающий сможет измерить давление, рост и вес, а также проконсультироваться с врачами-наркологами и психологами касаемо лечения наркозаивисимости.

Зона для детей – специально для детей будет работать аниматор. Малыши смогут поиграть в различные головоломки, рисовать, раскрашивать, а также соорудить скворечники своими руками.

Зона тестирования на ВИЧ и сифилис – на протяжении всего мероприятия любой желающий сможет пройти экспресс-тесты по капиллярной крови. Тестирование будет проходить анонимно и конфиденциально.

Зона информирования об услугах реабилитации и психосоциальных услугах в рамках организации «Позитивная Инициатива». Здесь можно будет ознакомиться с комплексом услуг, которые предоставляет общественная организация для потребителей психоактивных веществ и их ближайшего окружения.

Зона полиции – в этот день на площади будут выставлены машины специального предназначения Генерального Инспектората Полиции. Работники службы расскажут о своей работе и предоставляемых услугах.

Мероприятие «Вместе ради жизни» пройдет с 10:00 до 14:00 на Площади Великого Национального Собрания.
Организаторы: Управление по контролю за оборотом наркотиков Генерального Инспектората Полиции и общественная ассоциация «Позитивная Инициатива».
Под эгидой: Национальной комиссии по борьбе с наркотиками.
При финансовой поддержке UNICEF и UCIMP.

La Chisinau va avea loc manifestarea „Împreună pentru viață”, consacrată Zilei internaţionale împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri

Pe data de 7 iulie pe Piața Marii Adunări Naționale va avea loc manifestarea „Împreună pentru viață”, consacrată Zilei internaţionale împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri

În această zi pentru toți doritorii pe piață vor funcționa câteva zone:

Zona sportivă, în care vor participa luptătorii clubului “Bercut Fight Club”. Membrii clubului vor prezenta niște exerciții și vor răspunde la orice întrebare cu privire la apartenența la club. Asemenea în cadrul zonei de sport, va fi prezentat jocul sportiv “Laser Tag”, ca unul din direcțiile sportului de tip activ. Activitatea va fi prezentată de către clubul TACTICS.

Zona medicală, în care fiecare doritor va putea măsura tensiunea, înălțimea și greutatea, precum și să consulte medicul-narcolog și psihologul cu privire la tratamentul dependenței de droguri.

Zona pentru copii – special pentru copii va activa un animator. Picii vor putea să rezolve diferite situații de problemă, să deseneze, să coloreze, precum și să confecționeze o căsuță pentru păsări cu mâinile proprii.

Zona de testare HIV, sifilis – pe parcursul întregii manifestări orice doritor va putea efectua testul expres în baza sângelui capilar. Testarea se va efectua anonim și confidențial.

Zona de informare despre serviciile de reabilitare și psihosociale din cadrul organizației „Inițiativa Pozitivă”. Aici veți putea cunoaște complexul de servicii prestate de organizația obștească persoanelor consumatoare de substanțe psihoactive și anturajului lor.

Zona poliției – în această zi pe piață vor fi expuse mașinile cu destinație specială ale Inspectoratului General de Poliție.
Colaboratorii serviciului vor vorbi despre munca lor și despre serviciile prestate.

Manifestația „Împreună pentru viață” va avea loc de la orele 10:00 până la 14:00 pe Piața Marii Adunări Naționale.
Organizatori: Direcția Antidrog al Inspectoratului General al Poliției și asociația obștească „Inițiativa Pozitivă”.
Cu suportul financiar UNICEF și UCIMP.

Telegram