24 апреля 2018

Unite – оператор номер 1 по качеству предоставляемых услуг голосовой связи


Unite – оператор номер 1 по качеству предоставляемых услуг голосовой связи

Unite получил сертификат, как оператор с самым высоким качеством услуг голосовой связи в стране. В марте 2018 года компания Systemics PAB – один из международных лидеров в сфере изучения качества сетей – провела тестирование качества предоставляемых услуг голосовой связи всех мобильных операторов Молдовы. Согласно полученным результатам, Unite получил самые высокие оценки в рамках тестирования среди всех мобильных операторов и был награжден сертификатом о самом высоком качестве услуг голосовой связи.

Дан Митрюк, генеральный директор: Этот сертификат служит подтверждением успехов компании Moldtelecom и профессионального подхода, который использует компания в предоставлении услуг связи. Мы делаем акцент на усовершенствование и самое высокое качество предоставляемых услуг, потому что во времена, когда разнообразие технологических возможностей неограниченно, именно качество играет решающую роль. Этот сертификат служит подтверждением наших намерений и далее инвестировать в качество и предлагать абонентам Unite, продвинутым в технологическом плане пользователям, самое лучшее качество передачи голосовых и цифровых данных.

Moldtelecom выступил инициатором этого исследования. Компания Systemics PAB выполнила измерения на репрезентативной территории Республики Молдова, которая была выбрана таким образом, чтобы отобразить реальный опыт абонентов, использующих сети мобильных операторов, участвовавших в тестировании.

Использованная методология тестирования адаптирована под растущие требования пользователей, чтобы отразить возможность сетей соответствовать ожиданиям абонентов.

В измерениях была использована система SwissQual Diversity, оборудованная современными аппаратами Sony Xperia XZ. Эта система – самый мощный инструмент для сравнительной оценки сетей мобильной связи, а использованное оборудование гарантирует стабильность системы, гибкость в тестах и высокую оперативную эффективность. Для оценки покрытия сетей были использованы радио-сканнеры Rohde & Schwarz, предоставляющие полную картину покрытия на выбранной территории.

В рамках тестирования были проанализированы 8 показателей, самыми важными из которых являются:

  • Процент успешных подключений
  • Процент прерывания звонков
  • Длительность стабильного подключения
  • AVG MOS – средняя оценка передачи голосовых данных

В результате измерений, Unite получил самую высокую оценку по всем параметрам, изученных во время теста. Таким образом, абоненты Unite, как продвинутые пользователи, 80% из которых обладают смартфонами, получают удовольствие от высочайшего качества голосовой связи, когда скорость установления соединения очень высокая, звонки не прерываются, а голос передается без помех.

Кроме этого, в результате теста Unite был признан оператором с самой большой областью покрытия сети 3G в стране.

Выбирай быть первым с Unite – оператором номер 1 по качеству услуг голосовой связи. Получай удовольствие от общения в любом уголке страны с сохранением прекрасного качества голосовой связи. Кроме этого, ты можешь получить значительные скидки при комбинировании услуг Unite с другими услугами, предлагаемыми компанией Moldtelecom. А самое приятное, что при подключении всех 5 услуг Moldtelecom: мобильной телефонии, мобильного Интернета, фиксированного Интернета, цифрового телевидения и фиксированной телефонии, ты гарантированно получаешь смартфон Samsung Galaxy J5 в подарок. Это современный аппарат, с помощью которого ты сможешь сполна насладиться всеми качественными телекоммуникационными услугами в самой современной сети.

Moldtelecom – оператор номер 1 интегрированных мобильных-фиксированных-Интернет-ТВ услуг.

Unite – operatorul numărul 1 în calitate voce

Unite a primit certificarea de operator cu cea mai înaltă calitate voce, din ţară. În martie 2018, Systemics PAB – unul dintre liderii internaţionali în domeniul studiului calităţii reţelelor, a efectuat măsurări cu privire la experienţa în utilizarea serviciilor voce a tuturor operatorilor din ţară. Potrivit rezultatelor, Unite a obţinut cel mai mare scor în cadrul testării, dintre toţi operatorii şi oferă cea mai înaltă calitate şi experienţă voce.

Dan Mitriuc, Director General: Certificatul confirmă performanța Moldtelecom şi abordarea profesionistă pe care o are compania în raport cu serviciile oferite. Punem accent cu desăvârşire pe o experienţă superioară oferită în utilizarea serviciilor, pentru că într-o perioadă în care varietatea posibilităţilor tehnologice este imensă, calitatea face diferenţa. Acest certificat este o confirmare a angajamentului nostru de a investi în continuare în calitate şi de a oferi abonaţilor Unite, care sunt de altfel, utilizatori avansați de tehnologii, cele mai bune experienţe atât voce cât şi date.

Pentru a oferi garanţia şi a asigura consecvenţa calităţii în serviciile prestate, Moldtelecom a venit cu iniţiativa în realizarea studiului. Systemic sPAB a efectuat măsurările pe o arie reprezentativă a teritoriului Moldovei care a fost ales în aşa mod încât să reflecte experiența reală a abonaţilor care folosesc reţelele operatorilor participanţi în test.

Metodologia de testare folosită este adaptată cerinţelor tot mai mari ale utilizatorilor pentru a reflecta disponibilitatea reţelelor de a îndeplini aceste aşteptări. În măsurări a fost folosit sistemul SwissQual Diversity echipat cu dispozitive performante Sony Xperia XZ. Acest sistem este cea mai puternică soluţie de evaluare comparativă a reţelelor, iar echipamentele folosite garantează stabilitatea sistemului, flexibilitate excelentă în teste şi eficienţă operaţională ridicată. Pentru estimarea acoperirii reţelelor au fost folosite scanere radio Rohde & Schwarz care pot oferi o reprezentare completă a ariei de acoperire a acestora.

În cadrul testului au fost analizaţi 8 parametri printre care cei mai importanţi sunt:

  • rata conectărilor cu succes
  • rata întreruperilor de apel
  • durata stabilirii conexiunii
  • AVG MOS – nota medie a calităţii vocii

În urma măsurărilor, Unite a obţinut cel mai înalt scor total al parametrilor analizați în test. Prin urmare, abonaţii Unite, utilizatori avansaţi, care deţin în proporţie de peste 80 % smartphone-uri, se bucură de o experienţa voce superioară în care durata de stabilire a conexiunii este foarte rapidă, apelurile se realizează fără întreruperi, iar vocea este perfect retransmisă.

Totodată, ca rezultat al testului, Unite a fost desemnat şi operatorul cu cea mai mare acoperire a reţelei 3G, în ţară.

Alege să fii numărul 1 cu Unite – operatorul numărul 1 în calitate voce. Trăieşte o experienţă unică de comunicare din orice colţ al ţării, unde calitatea vocii este excepţională. În plus, poţi beneficia de reduceri considerabile la combinarea serviciilor Unite cu alte servicii oferite de Moldtelecom. Şi cel mai plăcut este că la conectarea a toate cele 5 servicii Moldtelecom, telefonie mobilă, internet mobil, internet fix, televiziune digitală şi telefonie fixă primeşti garantat un smartphone Samsung Galaxy J5 cadou. Un dispozitiv performant ca să te bucuri pe deplin de servicii de telecomunicaţii de calitate într-o reţea performantă.

Moldtelecom este operatorul numărul 1 în servicii integrate mobile – fixe – Internet – TV.

Подписывайся