Ritualia la Chişinău
Начало: 25/10/2018 - 19:30
Место: Art Labyrinth str. Sciusev 103
Цена: -
FACEBOOK

INTUIEȘTE / CREEAZĂ / ÎNCÂNTĂ / PROTEJEAZĂ / INIȚIAZĂ / ÎNGRIJEȘTE / ÎNVAȚĂ / VINDECĂ / ȘI BUCURĂ-TE !
Pământul nu e doar mama mea.
Pământul e iubitul meu.
Sunt îndrăgostită nebunește de el.

de/cu: Aigül, Teodora Bogasiu, Andreea David, Paul Dunca, Monica Ivanov/Unda Moon, Maria Mora, Alina Tofan & Renate Dinu
muzica: Borusiade, TrickSodus Da Muv (live)
proiecții: Ion Cotenescu/ Cotė
lumini & set design: Tudor Chiliman
costume: Circusphere

durata: 1h30
număr limitat de locuri – 60
fără restricţii de vârstă

producător: Asociația Unda
proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național*
parteneri: Centrul Național al Dansului București, Colectiv A, Art Labyrinth, scena.ro, DOR, sub25, Zeppelin, Waha Festival, Amural

“Ritualia” este un proiect artistic de investigație coregrafică.
Tema principală a cercetării este practica ritualurilor magice neinstituționalizate și limbajul coregrafic asociat acestora. Reinterpretarea din perspectiva contemporană, recontextualizarea, revigorarea, readucerea în discuție a corporalității din practicile străvechi, stau la baza construcției spectacolului.

Echipa proiectului este interesată de ritualuri alternative, diferite de cele legitimate de societate, ritualuri în care se pune accent pe elementul corporal, parte importantă și definitivă în procesul cathartic de transformare; ritualuri care în majoritatea cazurilor sunt performate/conduse de femei, în antiteză cu cele legitimate de societate, implementate în practicile colective instuționalizate, performate în general de bărbați.

Construim o societate artistică temporară care promovează egalitatea de gen pentru a crea obişnuinţa apropierii oamenilor, pentru a activa deprinderea întâlnirilor, pentru a reevalua sistemul în care trăim și ideea de spectacol, pentru a crea opţiuni şi posibile alternative.

*Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

PREDICT / CREATE / ENCHANT / PROTECT / INITIATE / NURTURE
/ TEACH / HEAL / AND ENJOY !
The Earth is not just my mother,
The Earth is my lover.
I’m madly in love.

“Ritualia” is an artistic project investigating choreography. The main subject of the research is the practice of magical, non institutionalized rituals and the choreographic practices associated to them. At the base of the performance stand the interpretation from a contemporary perspective, the contextualization, the revitalization, the re-introduction of corporeality from ancient practices.

The RITUALIA crew is interested in alternative rituals, different from those legitimated by society, rituals in which the body is emphasized and becomes an important and definitive part in the cathartic process of transformation; rituals that in most cases are performed / conducted by women in contrast with those legitimated by society, implemented in the institutionalized collective practices, generally performed by men.

We are building a temporary artistic society that promotes gender equality to create the habit of bringing people together, to enable meetings, to re-evaluate the system we live in and the idea of the stage spectacle, to create options and possible alternatives.

*The project does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund
Administration. AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project
results can be used. They are entirely responsible to the beneficiary of the funding.

Telegram