Orașul și Culturile Lui cu M. Machovicova și V. Turner
Начало: 17/05/2018 - 19:00
Место: Zpațiu / Zpace str. Șciusev 103
Цена: -
FACEBOOK

#19 City and Cultures with Martina MACHOVICOVA [CZ] and Vladimir TURNER [CZ]
a cycle of presentations in the frame of Public Space Library program

Autonomous social centres in Prague- history of squatting and contemporary situation — public presentation and video screening
May 17, 2018, 7 pm
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

Occupy and live — 45minutes documentary movie

Squatting is the action of occupying an abandoned or unoccupied area of land or a building. We will talk about political squatting which grew up from bottom- up anarchist activities.

Presentation will be held from two points of view- practical part how to reuse abandoned building and media approach. Martina Machovicova has lived in main Prague’ s squats since 2006. Each house had different unique architecture and owner so she will talk about some basic principles(for example state owned buildings vs. private real estate situation) and strategies for Do It Yourself way of urban nomad life. Vladimir Turner will accompany her with photos and short videos illustrating public view on this phenomenom and how squatter’s official agenda changed in last years.

more information: https://zpatiu.wordpress.com/2018/05/10/squatting/

#19 Orașul și Culturile Lui cu Martina MACHOVICOVA [CZ] și Vladimir TURNER [CZ]
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

Centre sociale autonome in Praga – istoria mișcării de ”squatting” și situația actuală a acesteia — prezentarea și o proiecție video
17 mai 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Ocupă și locuiește – film documentar de 45min

Mișcarea de squatting este acțiunea de a ocupa o clădire sau un zonă de pământ abandonat. Vom vorbi despre squattingul politic care a evoluat de jos în sus de la activități anarhiste.

Prezentarea va include două aspecte – aspectul practic, despre cum se reutilizează clădirile abandonate, și aspetul de media. Martina Machovicova a trait în mare parte în ”squaturile” din Praga din 2006. Fiecare casă avea o architectură deosebită și unică, și un proprietar, la fel, deosebit; astfel Martina va vorbi despre careva din principiile squatting de bază (de exemplu despre clădirile deținute de către stat vs. proprtietăților imobiliare private) și despre strategii Do It Yorself (Fă-o tu însuți) din viața urbană nomadă. Vladimir Turner o va acompania prezentînd poze și filmulețe care descriu opinia publică despre acest fenomen și despre cum acesta a evouat.

mai multe informatii: https://zpatiu.wordpress.com/2018/05/10/squatting/

Telegram