Orange Systems Java Academy запускает второй выпуск, продвинутый уровень
Telegram

Orange Java Academy объявил участников второго выпуска. Топ-20 из 107 претендентов смогут открыть новые возможности и участвовать в бесплатном курсе по программированию Java Academy от компании Orange Systems.

На этот раз мы поставили перед собой более амбициозную цель, и разработали продвинутый уровень, а также выпускной проект в области IoT. Таким образом, в течение шести месяцев, молодые люди будут учиться и работать вместе над созданием программного инструмента для управления доступностью рабочих мест в офисах типа open space.

Жюльен ДЮКАРРО, генеральный директор Orange Moldova: «Java Academy – это уникальная программа развития в плане модели реализации, а именно – использование накопленных знаний в полномасштабном развитии нового жизнеспособного программного продукта с использованием самых современных технологий. Эта программа несёт дополнительную ценность для нас, как ответственного и цифрового работодателя, с заботой о людях, но и для участников, что подтверждается постоянным интересом к программе со стороны заявителей».

Среди участников есть сотрудники Orange, а также студенты, которые получают ИТ-образование или закончили профильный факультет. Участники проекта были отобраны на конкурсной основе, в два этапа. Первый этап включал проверку знаний в области основ программирования и алгоритмической логики, а те, кто его прошёл, были приглашены на собеседование.

Анна Кулинская, участница, студентка: «Такая уникальная программа как Orange Academy, необходима для личного и профессионального развития молодых людей заинтересованных в ИТ. Надеюсь, что мое участие станет незабываемым опытом, который поможет мне развить навыки программирования и командной работы. Я выбрала Orange Moldova, потому что Orange Java Academy предоставляет мне возможность участвовать в разработке новых технологических решений».

Игорь Солонарь, участник, сотрудник Orange: «Я считаю, что компании, которые хотят сохранить энтузиазм у своих сотрудников, должны предоставить им возможность сменить сферу своей деятельности, на более вдохновляющую. И, возможно, лучший способ сделать это – предложить курсы, после которых специалисты могут перепрофилироваться. Для меня, Java Academy – отличный пример для достижения этой цели. Лучший способ обучения это практика. Я ожидаю, что этот опыт позволит мне увидеть направления, которые я должен изучить глубже, и требования, которые есть у клиентов к специалистам в этой области».

Теодор Федоришин, участник, выпускник первого выпуска Java Academy, сотрудник Orange: «Такие программы приветствуются, потому что они помогают в профессиональном обучении каждого участника и содействуют появлению компетентных команд в будущем (например, команда Pulse ). Я надеюсь, что в программе будет преобладать практическое обучение. Думаю, что после завершения программы Java Academy, в формате Avant-garde, я стану более компетентным с точки зрения методов программирования и написания четкого и правильного кода».


Java Academy будет проходить в Orange {kITchen}, где можно найти самые инновационные рецепты для работы в ИТ.

О компании Orange Systems
Orange Systems – это ИТ-центр Orange Moldova и резидент ИТ парка, в котором работает более 350 сотрудников. Более половины специалистов предоставляют ИТ-услуги внешним партнерам в следующих областях: разработка программного обеспечения, тестирование и обеспечение качества, контроль и управление ИТ-проектами, автоматизация процессов, бизнес-аналитика и большие данные. Orange Systems стремится развивать сферу ИТ в ключе креативности, качества и конкурентоспособности, путём создания собственных программных продуктов и локальных образцовых центров.

Orange Systems Java Academy dă startul celei de-a doua ediții, nivel avansat

Orange Java Academy și-a desemnat participanții ediției a doua. Cei mai buni 20 dintre cei 107 aplicanți au ocazia să descopere noi oportunități și să trăiască experiențe inedite la cursul gratuit de programare Java Academy al companiei Orange Systems.

De data asta, ne-am propus un scop mai ambițios și am venit cu nivelul avansat, dar și un proiect de absolvire din domeniul IoT. Astfel, timp de șase luni, tinerii vor învăța și vor lucra împreună asupra creării unui instrument software de gestionare a disponibilității locurilor de lucru în incinta oficiilor de tip open spaces.

Julien Ducarroz, director general Orange Moldova: „Java Academy este un program de dezvoltare unic prin modelul pus în aplicare, și anume, provocarea de a implementa cunoștințele acumulare în elaborarea full-cycle a unui nou produs software viabil, utilizând tehnologii de ultimă generație. Programul este unul care aduce plus-valoare atât pentru noi, ca angajator responsabil, digital și uman, cât și pentru participanți, demonstrat prin interesul constant față de acest program din partea aplicanților.”

În rândul participanților sunt atât angajați Orange, cât și studenți care își fac studiile în domeniul IT sau au absolvit o facultate de profil. Participanţii la proiect au fost selectaţi prin concurs, în două etape. Prima etapă a inclus o probă de testare a cunoştinţelor în domeniul bazelor programării și a logicii algoritmice, iar cei care au susținut-o cu brio au trecut și proba interviului.

Anna Culinscaia, participant, studentă: „Aşa un program unic ca Orange Academy este necesar pentru a contribui la dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor pasionați de IT. Aştept că participarea mea va fi o experiență de neuitat, o provocare, care o să-mi ajute să dezvolt abilitățile de programare și lucru în echipă. Am ales Orange Moldova fiindcă Orange Java Academy reprezintă o oportunitate pentru mine de a fi implicată în dezvoltarea soluțiilor noi tehnologice.”

Igor Solonari, participant, angajat Orange: „Consider că, companiile care doresc să menţină entuziasmul angajaţilor trebuie să le ofere posibilitatea de a schimba domeniul în care activează pe unul care inspiră. Şi probabil, cea mai bună metodă pentru asta este de a oferi cursuri prin care specialiştii pot să se reprofileze. Java Academy pentru mine e un exemplu excelent pentru acest scop. Cea mai bună metodă de a învăţa este practica. Aștept ca această experienţă îmi va permite să văd direcţiile în care trebuie să studiez mai mult şi cerințele care le au clienţii de la specialiști în acest domeniu.”

Teodor Fedorișin, participant, absolvent al primei ediții Java Academy, angajat Orange: „Astfel de programe sunt binevenite pentru că ele ajută la formarea profesională a fiecărui participant și apariția în viitor a unor echipe competente (cum ar fi echipa Pulse ). Așteptarea mea vis-a-vis de program este că va predomina modul practic de a învăța. Cred că după finisarea programului Java Academy ediția Avant-garde voi deveni mult mai competent în ceea ce ține de tehnicile de programare și de scrierea unui cod lizibil și corect.”

Java Academy se va desfășura la Orange {kITchen}, locul unde găsești cele mai inovative rețete de a lucra în IT.


Despre Orange Systems
Orange Systems, este hub-ul IT al Orange Moldova, rezident al parcului IT, în care se regăsesc peste 350 de angajaţi. Mai mult de 50 la sută dintre specialişti prestează servicii de IT nearshoring pentru parteneri externi, în următoarele domenii: software development, testarea şi asigurarea calităţii, controlul şi managementul proiectelor IT, automatizarea proceselor, business intelligence şi big data. Orange Systems are ambiția de a dezvolta domeniul IT sub marca creativității, calității și competitivității, prin crearea de produse software proprii și centre locale de excelență.

Telegram