Hang Music concert by Carlos Daniel (RO)
Начало: 20/10/2018 - 19:19
Место: Art Labyrinth str. Sciusev 103
Цена: 50 mdl
FACEBOOK

Fundalul sonor creat de Handpan (Hang Drum) conduce melodios mintea în starea de tranziție, fiind un instrument muzical căruia i se atribuie elementul spațiu. Simplitatea începutului se dizolvă în progresia melodică, facand experientele senzoriale de-o delicatețe aparte. Ritmul crește odată cu vibrația și intensitatea, inspirând expansiune și îndemnând la trăiri profunde.

Carlos Daniel folosește acest instrument pentru a îmbina armonios ritmuri orientale cu acorduri emoționante și explozii de ritm, cu scopul de a induce ascultătorilor o blândă si magică stare de transă.
FB page a artistului – Carlos Daniel – Handpan Trance

În concert va fi susținut de muzicanți din proiectul Kwathula (MD)

Data 20 octombrie
Ora 19.19
Locul – Art-Labyrinth, str. Șciusev 103, Muzeul Zemstvei

Contribuție 50 mdl

Cu o zi înainte, pe 19 octombrie Carlos va lua parte din un alt eveniment în Art Labyrinth – Acoustic Trance Dance-with live drums, didjeridoo, hang music, unde va cînta și la didjeridoo, la drîmbă și din voce.

Pe 21 octombrie, la ora 15.00 – Didjeridoo Workshop by Ras Pacino (RO), unde el va povesti despre acest instrument și va învăța cum să cîntă la el.

Звуковой фон, создаваемый Хэндпаном (Hang Drum) мелодично подводит сознание к состоянию перехода, являясь музыкальным инструментом, которому присущ элемент пространства. Простота изначальной мелодии растворяется в мелодической прогрессии, создавая ощущение звукового деликатеса. Вибрация нарастает параллельно с ритмом и интенсивностью, вдохновляя на расширение переживаемого глубокого опыта.

Карлос Даниель использует этот инструмент для гармоничного сочетания восточных ритмов с трогательными эмоциями и взрывами ритма, вводя слушателя в мягкий, волшебный транс.

Страничка артиста- Carlos Daniel – Handpan Trance

Концерт будет проводится при поддержке музыкантов группы Kwathula(MD)

Дата проведения: 20 октября
Время: 19.19
Место: Арт-Лабиринт, ул. Şciusev, 103, Музей Земства

Взнос: 50 мдл

Накануне, 19 октября, Карлос примет участие в другом творческом мероприятии в Art Labyrinth – Acoustic Trance Dance-with live drums, didjeridoo, hang music где он также будет аккомпанировать на хэнге, диджериду.

21 октября в 15.00 – мастеркласс по Didjeridoo; где он расскажет вам об этом инструменте и покажыт базовые принципы игры на нем
Didjeridoo Workshop by Ras Pacino (RO)

The sound background created by the Handpan (Hang Drum) harmoniously follows the mind into a transition state, being an instrument which attributes to the element of space. Hang music starts with simplicity and then dissolves in a melodic progression, creating a sensory experience of a special delicacy. The rhythm increases together with the vibration and intensity, inspiring expansion and urging deep feeling.

Carlos Daniel uses this instrument to harmoniously combine oriental rhythms with emotional cords and rhythmic explosions, with the scope of inducing the listener to live a soft and magical state of trans.
Artists FB page – Carlos Daniel – Handpan Trance

During the concert he will be accompanied by musicians from the Kwathula(MD) project.

Date – October 20th
Time – 19.19
Place – Art-Labyrinth, Sciusev street 103, Museul Zemstvei, Donation – 50 mdl

One day in advance, on the 19th of October Carlos will take part in another event at Art-Labyrinth – Acoustic Trance Dance-with live drums, didjeridoo, hang musici accompanied by a didjeridoo, vargan and voice.

On the 21st of October, at 15:00, he will give Didjeridoo Workshop by Ras Pacino (RO), where you will hear the story of this instrument and learn to play it.

Telegram