Agricultură organică. Ce-i asta și ce am din asta?
Начало: 18/08/2018 - 17:00
Место: Muzeul Etnografic Sângerei
Цена: -
FACEBOOK

Cum să crești productivitatea grădinii, lucrând mai puțin?
Cum să scăpi de dăunatori, deșeuri, pesticide, amofos, leacuri…. și chiar și frunze toamna – fără chinuială?
Învățăm cum să facem natura aliatul nostru, în loc să luptăm cu ea.

Seminarul va avea loc pe data de 18 august 2018, între orele 17:00-20:00, în incinta Muzeului Etnografic Sângerei (str. Independenței, 102). Se invită fermieri, grădinari și toți doritorii. Participarea este gratuită.

Persoana de contact: Gabriela Isac, 069817235

Evenimentul este realizat de către asociația obștească EcoVisio în parteneriat cu Muzeul Etnografic Sângerei în cadrul proiectului ”Managementul integrat al apelor și reabilitarea ecologica a bazinului râului Ciulucul Mic”, implementat în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)”.

Как повысить продуктивность огорода, работая меньше?
Как избавиться от вредителей, мусора, пестицидов, амофоса, препаратов… и даже листьев осенью – без особых мучений?
Учимся делать природу своим союзником, вместо того, чтобы с ней бороться.

Семинар состоится 18 августа 2018 года, 17:00-20:00, в здании Этнографеческого музея Сынджерей (ул. Индепенденцей, 102). Приглашаются фермеры, огородники и все желающие. Участие бесплатно.

Контактное лицо: Gabriela Isac, 069817235

Мероприятие организуется общественной ассоциацией EcoVisio в партнёрстве с Этнографеческим музеем г. Сынджерей в рамках проекта ”Интегрированное управление водными ресурсами и экологическая реабилитация бассейна реки Малый Чулук”, на основе гранта, предложенного проектом SDC-ADA ”Консолидация институциональной основы в области водоснабжения и канализации в Республике Молдова (Фаза 01)”

Telegram