20 июля 2017

Этим летом наслаждайся розовыми винами, произведенными в Молдове!


 

Этим летом наслаждайся розовыми винами, произведенными в Молдове!

Кампания «Wine Friendly», под названием «La vie en rose», предлагает вам узнать больше о молдавском розовом вине, которое идеально подходит для наслаждения летними вечерами под открытым небом.

С мая по июль 2017 любители и знатоки качественных вин приглашаются на дегустации «Wine Friendly», проводимые под руководством акредитованных сомелье. Вниманию гостей также будут представлены инфографики с полезной и любопытной информацией о розовом вине.

На втором инфографике представлены характеристки розового вина, советы по выбору хорошего вина, а также его сочетания с блюдами.

«Wine Friendly», «La vie en rose», организована национальным бюро винограда и вина (НБВВ), при поддержке стратегического партнера по развитию, Проекта Конкурентоспособности в Молдове, финансируемого Агентством США по международному развитию ( USAID) и Шведским агентством по развитию и международному сотрудничеству ( Sida). Кампания продолжает знакомить широкую публику с местными розовыми винами, с понятием «Wine Friendly», а также поддерживать сознательное потребление качественного вина среди молодежи.

Награду Wine Friendly от организаторов получают лучшие рестораны страны, которые по результатам строгого отборочного процесса, оценки и профессиональной квалификации, получают аккредитацию по качеству подачи вина. Процесс аккредитации проходит в соответствии со стандартами качества в области подачи вина, под эгидой Европейской ассоциации сомелье.

În această vară savurează vinurile rosé produse în Moldova!

Campania „Wine Friendly”, ediția „La vie en rosé”, îți propune să afli mai multe despre Vinul Moldovei în nuanțe de rosé, perfect pentru a fi savurat în serile de vară, în aer liber.

În perioada mai-iulie 2017 cunoscătorii și amatorii vinurilor de calitate sunt invitați să participe la degustări „Wine Friendly”, ghidate de somelieri acreditați, dar și să se inspire din infograficele cu informații utile și curioase despre vinul rosé.

În cel de-al doilea infografic vă prezentăm caracteristicile vinului rosé, sugestii pentru alegerea unui vin bun, dar și pentru asocierea acestuia cu bucatele potrivite.

Wine Friendly „La vie en rosé” este organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), cu susținerea partenerului strategic de dezvoltare, Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida). Campania își propune să continue familiarizarea publicului larg cu vinurile rosé autohtone, cu noțiunea „Wine Friendly”, dar și să încurajeze consumul conștient al vinului de calitate în rândul tinerilor.

Organizatorii oferă distincția „Wine Friendly” celor mai bune restaurante din țară, care, în urma unui proces riguros de selecție, evaluare și perfecționare profesională, primesc Acreditarea de Calitate în Servirea Vinului. Procesul de acreditare a localurilor se desfășoară în conformitate cu standardele de calitate în domeniul serviciului de vinuri, sub egida Asociației Europene a Somelierilor.

Подписывайся