19 января 2016

Место, которое можно назвать своим

Мы хотим вас пригласить на презентацию и выставку проекта “Место которое можно назвать своим”, осуществленным в сотрудничестве с лицами ищущими убежища и беженцами, живущими в республике Молдова. Проект был начат в июне 2015, с целью предоставить возможность просителям убежища и беженцам выразить как они проживают этот момент своей жизни в Молдове. Во время нескольких встреч с ними, мы обсуждали их впечатления и переживания в нынешней принимающей стране. В свете их истории мы лучше поняли не только жизнь в Молдове, но и их долгое и трудное путешествие сюда. Эта выставка является результатом этиx встреч. Совместив их истории вместе с визуальной документацией и нашими интерпретациями, мы постараемся восстановить их персональные портреты и объяснить процесс, через который они проходят в этот период своей жизни. В то же время мы надеемся показать некоторые из тех событий, которые вдохновили нас в ходе этого долгого и провокационного путешествия, которое мы совершили, подготавливая этот проект.

Place-to-call-your-own

Команда – Paul Garcia, Kinga Lendeczki, Celeste Panno, Federica Pulcini, Marco Residori.

Открытие – 28 января, 18:00.

Рабочее время – 14:00-16:00 в будни, по выходным по запросу.

Контактное лицо [email protected]

Место проведения мероприятия – Buncher/AMTAP, Str. 31 August 1989, nr. 137.

Проект был поддержан Европейской комиссией и Благотворительным центром по делам беженцев.

Dorim sa Vă invităm la prezentarea şi expoziţia proiectului “Un loc pe care să-l poţi numi al tău” realizat cu participarea solicitanţilor de azil si refugiaţilor care locuiesc in Republica Moldova.

Proiectul a fost iniţiat în luna iunie 2015 cu scopul de a acorda posibilitate solicitanţilor de azil si refugiaţilor de a se exprima despre cum trăiesc ei acest moment din viaţa lor în Republica Moldova. Pe parcursul a cîtorva întalniri noi am discutat despre impresiile si experienţele în actuala lor ţara gazdă. Prin prizma povestirilor lor noi am înţeles mai bine nu numai viaţa în Moldova, dar şi lunga şi dura lor calătorie care le-a adus aici. Aceasta expoziţie reprezintă rezultatul acelor întruniri. Impărtăşind povestirile lor împreuna cu documentaţia vizuală a acestor ocazii şi interpretările noastre personale noi vom încerca sa redăm un portret personal al lor şi să explicăm procesul prin care trec în această perioadă din viaţa lor. În acelasi timp, noi sperăm sa aratăm unele din acele experienţe care ne-au marcat pe parcursul lungii şi provocatoarei calătorii care am înfăptuit-o cu ei realizănd acest proiect.

Place-to-call-your-own

Echipa: Paul Garcia, Kinga Lendeczki, Celeste Panno, Federica Pulcini, Marco Residori.

Deschiderea: 28 ianurie, 18:00.

Ore de lucru: 14:00 – 16:00 in zilele de lucru, la cerere in zilele de odihnă.

Contact: [email protected]

Locaţie: Buncher/AMTAP, Str. 31 August 1989, nr. 137.

Proiectul a fost susţinut de Comisia Europeana si Centrul de Caritate pentru Refugiaţi.

Подписывайся