Документальный фотопроект «NO SILENCE» Каролины Дутка
Начало: 04/12/2016 - 15:00
Место: Galeria de artă OU, Sciusev 79
Цена: free
FACEBOOK

Документальный фотопроект «NO SILENCE» это резонансный и запрещенный (!!!) к показу в Приднестровье проект, посвященный проблемам представителей ЛГБТ–сообщества, проживающим на территории Приднестровья. Тема прав его представителей отсутствует в информационной и культурной повестке общества. Превалирующая часть населения придерживается крайне консервативных и религиозных взглядов.

Всё это, в совокупности, ведёт к формированию и развитию как ксенофобии, в целом, так и гомофобии, в частности.
Документальный фотопроект «NO SILENCE» даёт возможность впервые заявить о существовании ЛГБТ-сообщества в Приднестровье и предать огласке некоторые истории его представителей в данном регионе.

Galeria de artă OU

Expoziţia III: “No Silence” de Carolina Dutka

«NO SILENCE» este un proiect de fotografie documentară, interzis (!!!) în Transnistria, un proiect dedicat problemelor comunităţii LGBT din acest teritoriu. Tema drepturilor reprezentanților săi este absentă în media și agenda culturală. Partea predominantă a populației au puncte de vedere extrem de conservatoare și religioase.

Toate acestea, luate împreună, duc la formarea și dezvoltarea atât a xenofobiei și homofobiei, în special.

Proiectul de fotografie documentară «NO SILENCE» declară pentru prima dată despre existența comunității LGBT din Transnistria, şi face publică o parte din istoria reprezentanților săi din regiune.

Galeria de artă OU

Telegram