26 марта 2015

MOLDOVA INDEPENDENTĂ. ERATĂ

MOLDOVA INDEPENDENTĂ. ERATĂ

un spectacol de
Ion Borș
David Schwartz
Dumitru Stegărescu
Doriana Talmazan
Irina Vacarciuc

Spectacol în română și rusă cu supratitrare în limba engleză

Spectacolul construiește o istorie subiectivă a Republicii Moldova, care completează și corectează istoria oficială. Este istoria nescrisă și nespusă la școală, despre perspectivele oamenilor obișnuiți asupra schimbărilor economico-politice. Spectacolul pune alături reprezentarea anti-eroizantă a principalelor evenimente publice și transmiterea vocilor celor care nu ajung în manualele de istorie decât, cel mult, sub formă de statistică.

DSC_7557

Pe parcursul unui an de zile, echipa de artiști a adunat materiale documentare din cele mai diverse medii: pe de-o parte, povești personale, interviuri, discuții și investigații în istorii de familie, poezii și cântece cu mesaj socio-politic; pe de altă parte, investigarea surselor istoriei oficiale – manuale școlare, documente publice, arhivele ziarelor, arhive TV și web, portaluri online ale corporațiilor media.

DSC_7583

Într-un context în care liderii politici, agenții capitalului și intelectualii publici fac front comun împotriva cetățenilor, propunem o sumă de erate necesare la istoria oficială, care este scrisă, ca întotdeauna, de cei puternici, și utilizată ca simplu instrument al puterii.

Proiect susținut de ERSTE Foundation.

În perioada noiembrie-decembrie 2013 regizorul David Schwartz a fost invitatul rezidenței călcătorie.

David Schwartz este regizor de teatru, trăiește și lucrează în București. Este interesat de teatrul și filmul documentar, teatrul bazat pe istorii personale, arta ca mijloc de emancipare socială. Lucrează la proiecte de teatru politic care implică: comunități de mineri și alți muncitori; vârstnici instituționalizați; refugiați. Este doctorand la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cu o cercetare despre aspectele etice și politice ale interacțiunilor dintre artiști și comunități de marginalizați.

Spectacolul MOLDOVA INDEPENDENTĂ. ERATĂ este creat în cadrul REZIDENȚEI CĂLCĂTORIE a teatrului-spălătorie.

REZIDENȚA CĂLCĂTORIE își propune crearea unei platforme de lucru și interacțiune între tineri artiști independenți din republica Moldova și artiști invitați, atât din Moldova cât și din străinătate. Scopul principal al acestui program al teatrului-spălătorie este schimbul de mijloace de expresie și lucru pentru proiecte performative angajate, responsabile, implicate direct în societatea și contextul în care au loc – un spațiu de intersecție pentru artiști cu perspective și din realități diferite care prin lucru la un proiect comun își dezvoltă fiecare mijloacele de expresie, perspectiva critică, personalitatea artistică.

Mulțumim Petru Borș, Yan Feldman, Svetlana Hromîh, Victoria Oloinic-Cojuhari, Zinaida Rusu, Iulia Stegărescu, Mihail Stegărescu, Elena Străjescu, Vladimir Anmeghichean, Victor Grușevan.
– – –
pentru rezervări contactați-ne cu un apel/sms (cu excepția websms) la 060439914 sau pe mail la [email protected]

rezervările se pot face până la ora 12:00 în ziua spectacolului;

rezervările neonorate se anulează cu 30 minute înainte de ora începerii spectacolului;
– – –
contribuție opțională 60, 80, 100 lei.
contribuție studenți și liceeni 40 lei.

INDEPENDENT MOLDOVA. ERRATUM

A performance by Ion Borș, David Schwartz, Dumitru Stegărescu, Doriana Talmazan, Irina Vacarciuc

The performance constructs a subjective history of the Republic of Moldova that aims to complete and correct the official version of recent history. It is an unwritten history that is not taught in schools, constructed from the perspectives of ordinary people on economic and political changes. The performance brings together on the one hand, a defying representation of the main public historical events, and on the other, the voices of those who seldom, if ever, force their way into history books.

DSC_7557

During the current year, the artists gathered documentary materials from several different sources: on one hand, personal stories, interviews, discussions and investigations within family narratives, political poems and songs; on the other hand, sources related to official mainstream history – school books, public documents, newspaper archives, TV and web archives, media corporation archives.
In a present-day context where the political leaders, the main business agents and the mainstream intellectuals join hands against common people, we advance a series of needed errata to the official version of history, a history that is ussualy written by the ruling class and used as an instrument of power.

DSC_7583

The show is produced with the support of ERSTE Stiftung.

In November-December 2013, the Romanian director David Schwartz was the artist-in-residence of the program Rezidența Călcătorie of Teatru-Spălătorie.

David Schwartz is a theater director based in Bucharest who is interested in documentary theatre and film, storytelling theatre, art as a means for political emancipation. He is currently involved in long-term political theatre projects which deal with the situation of mine-workers, elders and refugees in present-day Romania. He is a PhD student at Babeș-Bolyai University in Cluj, with a research project about the ethical and political aspects of the interaction between artists and marginalized groups.

REZIDENȚA CĂLCĂTORIE aims to create a platform for working and interaction between young independent artists from the Republic of Moldova and guest artists from Moldova and abroad.
The main goal of the program is the exchange of artistic means of expression for engaged performative projects, directly involved in the present-day context and society. It is a space of intersection for artists with different perspectives and backgrounds who, by working together on a joint project, develop their means of expression, critical perspectives and artistic personalities.

Подписывайся