07 мая 2015

Конкурс Culture.pl для молдавских журналистов

Внимание! Конкурс для журналистов! Награда – бесплатный пресс-тур в Польшу!

Culture.pl и кинофестиваль “Хронограф” объявляют открытый конкурс для молдавских журналистов на лучшее освещение специального фестивального проекта «Кино для социальных изменений»!

Участие в конкурсе могут принять журналисты из Молдовы с опытом работы не менее одного года. К участию допускаются журналисты, которые подготовили минимум три материала о проекте «Кино для социальных изменений» – 1 анонс программы и 2 журналистских статьи (рецензии на фильм, материал о проекте, интервью, материал о мастер-классе, материал о дискуссии).

Определять победителей будет жюри, в состав которого войдут организаторы проекта, а также эксперты в области СМИ и PR из Молдовы и Польши. При определении победителей конкурса будут учитываться следующие критерии материалов (в интернет-порталах, аудио (радио) и видео (телевидение):

– оригинальность подачи темы,

– комплексность материалов (наличие анонсов, интервью, рецензий и т.д.),

– количество опубликованных материалов,

– правдивая подача фактов в журналистских материалах.

Материалы нужно опубликовать до конца мая 2015 года и выслать копии статей на [email protected] и [email protected]
Результаты конкурса будут объявлены не позднее 15 июня 2015 года.

Победителями станут три журналиста, для которых в качестве награды Culture.pl организует бесплатный пресс-тур в Польшу!

«Кино для социальных изменений» – это совместный проект Culture.pl и кинофестиваля «Хронограф», который представит молдавской публике девять важнейших фильмов со всего мира, касающихся самых острых тем современного общества. Показы будут сопровождаться семинарами, лекциями и открытыми дискуссиями, затрагивающие самые актуальные темы. В качестве кураторов программы выступают Адам Михник – главный редактор самой популярной польской газеты «Gazeta Wyborcza», выдающийся участник движения «Солидарность», и Ричард Пенья – профессор киноведения в Колумбийском Университете, многолетний руководитель Нью-Йоркского кинофестиваля.

Culture.pl – это ведущий бренд Института Адама Мицкевича – национального учреждения культуры, занимающегося популяризацией Польши и польской культуры во всем мире и развитием международного культурного сотрудничества и обмена.

Более подробно о проекте можно узнать на www.culture.pl/ru и www.cronograf.md

Контакты для участников конкурса:

Аня Самсон – [email protected] ; Оксана Шахраманян – [email protected]

Atenție! Concurs pentru jurnaliști! Premiul mare – press-tur gratuit în Polonia!

Culture.pl și festivalul „Cronograf” anunță un concurs deschis pentru jurnaliștii Moldovei pentru cea mai bună acoperire media a proiectului special din cadrul festivalului – „Filmul ca motor al transformării sociale”.

La concurs pot participa jurnaliștii din Moldova cu o experiență profesională de mai mult de un an. Către participare se acceptă jurnaliștii care au prezentat cel puțin 3 materiale despre proiectul „Filmul ca motor al schimbării sociale” – 1 anunț de program și 2 articole (recenzie la film, material despre proiect, interviu, material despre un master-class sau o discuție).

Câștigătorii vor fi selectați de către un juriu format din organizatorii proiectului și experți în mass-media și PR din Moldova și Polonia. Criteriile materialelor (pe portalurile internet, audio/radio, video/tv) în baza cărora se vor desemna câștigătorii sunt:

Originalitatea prezentării temei,

Complexitatea materialului (prezența anunțurilor, interviu, recenzii etc),

Numărul de materiale publicate,

Veridicitatea informației prezentate în material.

Materialele pot fi publicate până la sfârșitul lunii mai, 2015 și copiile articolelor expediate la [email protected] și [email protected]
Rezultatele concursului vor fi anunțate nu mai târziu de 15 iunie, 2015.

Cei trei jurnaliști câștigători vor fi premiați cu un un press-tur în Polonia!

„Filmul ca motor al schimbării sociale” este un proiect colectiv dintre Culture.pl și festivalul „Cronograf”, care va prezenta publicului din Moldova 9 filme remarcabile din toată lumea, care vorbesc despre cele mai stringente teme ale societății contemporane. Curatorii programului sunt Adam Michnik, redactor-șef al celui mai popular cotidian polonez „Gazeta Wyborcza”, participant legendar al „Solidarității” și Richard Pena, profesor de studii de film la Universitatea din Columbia, director al festivalului de film de la New York.

Culture.pl este brandul emblematic al Institutului Adam Mickiewicz – instituție culturală națională de promovare a Poloniei și a culturii poloneze în întreaga lume, care participă activ la schimburile culturale internaționale.

Pentru mai multe detalii despre program și proiect, accesați www.culture.pl și www.cronograf.md

Date de contact pentru participanți:

Ana Samson – [email protected] (Moldova)

Oxana Shahramanyan – [email protected] (Polonia)

Подписывайся