Zpațiu: #2 Город и Kультура c Наталией ЕРЕМЕНКО [UA]
Начало: 23/04/2015 - 18:00
Место: Zpațiu, str. Al. Șciusev 103
Цена: free
FACEBOOK

#2 Город и Kультура c Наталией ЕРЕМЕНКО [UA]

23 апреля, 2015, 18:00

Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Из-за долгой истории принадлежности Австрийской империи Черновцы имеют обширное архитектурное и литературное наследие. Жители города гордятся этим наследием и считают город одним и наиболее развитым в Украине. Но как насчет современного культурного развития города? Могут ли местные агенты культуры предложить актуальный и адекватный культурный продукт, или же они только пассивно потребляют достижения прошлого? Недостаток институций искусства, которые могли бы образовывать молодых художников и способствовать развитию профессионального сообщества, создает вакуум на том месте, где должен был бы быть процесс искусства. Вместе с глобализацией это порождает разрыв между прогрессивными активистами, которые утверждают, что Черновцы – отсталый и провинциальный город, и работниками официальных структур, которые считают культурное развитие города совершенно удовлетворительным. Последнее время первые и другие пытаются начать диалог для эффективного сотрудничества, но на этом пути у них все еще много препятствий.

02-Natalia-YEROMENKO

Наталия Еременко – менеджер культуры, журналистка, поэтесса. Принимала участие в литературных фестивалях (MERIDIAN CZERNOWITZ, Форум издателей), ее первая книга поезии “Реверс” вышла в 2013. Как активистка организировала Уличный Университет в Черновцах на протяжении 2012-2013. В 2014 была со-организатором проекта Dzestra talks, направленого на актуализацию общественных пространств в Черновцах. На данный момент занимается культурной инициативой Roșa Collective.

#2 Orașul și culturile lui cu Natalia YEROMENKO [UA]

23 aprilie 2015, ora 18:00

Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Datorită istoriei sale îndelungate de subordonare la Imperiul Austriac, oraşul Cernăuţi are o vastă moştenire arhitecturală şi literară. Locuitorii sunt mândri de această moştenire şi îşi consideră oraşul drept unul dintre cele mai dezvoltate din Ucraina. Dar cum e cu dezvoltarea culturală contemporană a oraşului? Pot oare agenţii culturali locali să ofere produse culturale actuale şi adecvate sau sunt ei doar consumatori pasivi ai realizărilor din trecut? Lipsa de instituţii artistice care ar putea să-i educe pe tineri în domeniul artelor şi să găzduiască o comunitate profesionistă creează un vid în locul procesului artistic. Conectată la globalizare, aceasta generează de asemenea o ruptură între activiştii culturali progresişti, care cred că oraşul Cernăuţi e foarte provincial şi retardat, şi agenţii structurilor publice, care consideră dezvoltarea sa culturală drept acceptabilă şi chiar destul de satisfăcătoare. Recent ei au început să conducă un dialog pentru cooperare afectivă, dar vor avea multe obstacole în calea lor.

Natalia-YEROMENKO

Natalia Yeromenko – manager cultural, jurnalist şi poet. A participat la diverse festivaluri de literatură (MERIDIAN, CZERNOWITZ, Forumul Editorului), a publicat primul volum de versuri „Revers” în 2013. În 2014 a fost coorganizatoarea proiectului pentru discuţii Dzestra, care avea ca scop să atragă atenţia publicului asupra spaţiilor publice din Cernăuţi. În prezent este angajată într-o iniţiativă culturală a Colectivului Rosa.

Telegram