29 октября 2015

Avantpremiera scurtmetrajului “Paparuda”

Proiectul „Retur la Moldova-Film”

Fondată în 1957, Moldova-Film a fost cunoscută ca o platformă înaltă pentru artiștii și intelectualii perioadei Sovietice. În anii 1990 datorită situației financiare Moldova-Film a redus din activitățile sale.

În 2014, Ministerul Culturii al Republicii Moldova și-a propus să reînvie instituția și patrimoniul său cultural. Acest lucru s-a realizat printr-un proiect educațional, în cooperare cu Ambasada Franței, Ambasada Germaniei și a Academiei de Muzică Teatru și Arte Plastice.

După o perioadă de pregătire care a avut loc pe tot parcursul lunilor martie – iulie 2015, filmul de scurt metraj „Paparuda” a fost filmat de către studenți în luna august. Ideea filmului a fost aleasa din înscrierile pentru concursul de scenarii. În septembrie și octombrie studenții au lucrat la post-producție. Pe durata întregului proiect, cineaști profesioniști din Republica Moldova, Germania și Franța, au ghidat și au susținut studenții. Abordarea unică al acestui proiect a fost implicarea studenților în toate fazele de realizare a filmului întrucât toate au avut loc în Republica Moldova.

Paparuda

Suportul financiar pentru această inițiativă a fost asigurat în mare parte de către Fondul Cultural Germano-Francez, care promovează proiecte în lumea întreagă de peste 10 ani. În 2015 au fost susținute inițiative din 42 de țări, inclusiv si „Retur la Moldova-Film”.

Sinopsisul filmului ”Paparuda”:

Într-un sat lovit de seceta, Dumitru pornește în căutarea apei. Ioana, fata care îl însoțește în drumeție, este un martor tăcut al răutății oamenilor ce apar în cale. În pofida acestei secete umane, Dumitru găsește apa acolo unde cel mai puțin se așteaptă.

The project “Retour à Moldova-Film”
Founded in 1957, Moldova-Film was known as a sublime platform for artists and intellectuals during the Soviet era. In the 1990s, the activities of Moldova-Film tailed off due to the financial situation.

In 2014, The Ministry for Culture of the Republic of Moldova developed the idea of reviving the institution and its cultural heritage. This was done through an educational project in cooperation with Embassies of France and Germany as well as the Academy for Music, Theater and Arts.

After the preparation period from March to July 2015, the short movie “Păpărudă” was shot by students in August. The idea for the film was chosen from submissions entered to the script competition. In September and October, the students worked on the post production. During the whole project, professional filmmakers from Moldova, Germany and France guided and supported the students. The unique approach is, that the students could participate in all phases of filmmaking, as they were all undertaken in Moldova.

Paparuda

The financial support for this initiative was mainly provided by the German-French Cultural Fund, which promotes projects around the world for already over ten years. In 2015, initiatives in 42 countries were supported, one of them “Retour à Moldova-Film”.

Synopsis:

In a village hit by drought, Dumitru starts a quest for water.
Ioana, the girl who accompanies him in this pursuit, is an silent witness of baseness of people that appear on their road.
Instead of this human aridness, Dumitru finds water in the place he least expected.

Free entrance

Подписывайся