30 июня 2014

CLEAR HISTORY

CLEAR HISTORY

de nicoleta esinencu
veaceslav sambriș
doriana talmazan
irina vacarciuc

„Ostași, vă ordon: Treceți Prutul. Zdrobiți vrăjmașul din răsărit și din miazănoapte. Dezrobiți din jugul rosu al bolșevismului pe frații noștri cotropiți.” Este ordinul care l-a transformat pe Mareșalul Antonescu într-un adevărat erou al neamului în ochii majorității cetățenilor Republicii Moldova, simbolizând totodată începutul procesului de eliberare de sub ocupația sovietică a ceea ce astăzi numim Republica Moldova. Marea majoritate a populației nu cunoaște însă acțiunile inițiate de Antonescu și regimul său împotriva populației evreiești ce locuia în această regiune: crearea ghetourilor și a lagărelor de concentrare sau deportarea acestora în Transnistria. Aceste fapte pur și simplu nu există. Ele au fost sistematic șterse din memoria noastră colectivă.

Clear History este un spectacol despre trecutul recent al Moldovei, un trecut ce pare a fi total necunoscut tinerei generații și complet ignorat sau poate chiar ascuns cu grijă de către cei din generația-martor al acestor evenimente.

Proiect susținut de ERSTE Foundation.

– – –
“Contrar titlului său („Clear history”), spectacolul jucatul la teatru-pălătorie încearcă să recupereze ceea ce zeci de ani de-a rîndul noi și autoritățile noastre politice s-au străduit cu încrîncenare să ne ascundă de noi înşine, ca într-un portret al lui Dorian Gray: hibele istorice ale poporului nostru. Ne place să ne vedem blajini şi harnici, mereu victime ale unor forţe externe, duşmănoase. A venit timpul să ne asumăm şi părţile întunecate ale istoriei noastre, să nu ne mai hrănim cu mituri şi legende despre „povara bunătăţii noastre”, ci să ne studiem atent şi cu grijă greşelile trecutului, pentru a nu le mai repeta fără să ne dăm seama într-un viitor nedefinit, altminteri inevitabil.”

“Clear history la teatru-pălătorie: un manifest de neuitare”
de Petru Negură

– – –
pentru rezervări contactați-ne cu un apel/sms (cu excepția websms) la 060439914 sau pe mail la [email protected]

rezervările se pot face până la ora 12:00 în ziua spectacolului;

rezervările neonorate se anulează cu 30 minute înainte de ora începerii spectacolului;

– – –
contribuție opțională 40, 60, 80 lei.

– – –
studenții facultăților de teatru și film beneficiază de intrare liberă, în limita locurilor disponibile.

– – –
spectacolul va avea loc în sala pentru nefumători.

– – –
vă rugăm să nu fotografiați și să nu filmați în timpul spectacolului.

CLEAR HISTORY
Performance by Nicoleta Esinencu, Veaceslav Sambriș, Doriana Talmazan, Irina Vacarciuc

In Moldova some consider Marshall Antonescu, a former Romanian military leader, a hero who has ordered the soldiers to cross the Prut River and defend Moldova; for a substantial part of the Moldovan population this signifies the beginning of the liberation process from the soviet occupation of the Romanian region today known as Republic of Moldova. However, the overwhelming majority of the population still does not know and does not concede the actions taken by the Antonescu regime against the Jewish population living in this region: the setting up of concentration camps in Transnistria and the actions taken in the aftermath of these events. These facts simply don’t exist. They were systematically erased from the collective memory.
CLEAR HISTORY is a project about Moldova’s recent past, a past, which seems to be entirely unknown to the young generation and totally ignored or even carefully hidden by the older generation.

Nicoleta Esinencu is a writer and a theatre director whose work represents a critical analysis of the Moldovan contemporary society. The identity problem which the Moldovan population is facing, xenophobia, racism and the lack of respect for human rights are issues which one may find frequently in her works.
Clear History was produced in cooperation with German Cultural Centre Accente and supported by ERSTE Foundation.

Подписывайся