Yoga în pereche cu Igor Babilev
Начало: 26/08/2017 - 16:00
Место: Tucano Coffee Brasil, str.A.Puskin 28
Цена: free
FACEBOOK

Хиппи всегда пропагандировали любовь ко всему живому, а главное к нашим близким. Игорь Бабилев проведет ворк-шоп по парной йоге. И это будет не только теория но и много практических основ. Парная йога — йога, выполняемая в паре или с партнёром. При этом достигается не только гармония личная, но и гармония с окружающим миром, так как идёт контакт с партнёром.

Целью парной йоги является:

Развитие осознания.
Снятие психологических барьеров в контакте с партнёром.
Развитие доверия партнёру.
Снятие энергетических блоков.

В йоге с партнёром очень важно прислушиваться не только к собственным ощущениям, но и научиться слушать партнёра, его эмоции, состояние.

Для участия необходимо лишь быть в удобной одежде. Карематы мы предоставляем.

Участие бесплатно, однако требуется обязательная предварительная запись по телефону 060004048, так как количество мест ограничено.

Hippie întodeauna au propagandat dragostea către tot ce este viu, iar mai ales către aproapele nostru. Игорь Бабилев va conduce un workshop despre yoga în pereche. Și aceasta va fi nu doar teorie, dar și multe exerciții practice. Yoga în pereche — yoga, care se execută în doi sau cu partenerul. Astfel se atinge nu doar armonia cu sine, dar și armonia cu lumea înconjurătoare, astfel încât merge contactul cu partenerul.

Scopurile exercițiului de yoga în pereche sunt:

— dezvoltarea conștiinței
— eliminarea barierelor psihologice în contactul cu partenerul
— dezvoltarea încrederii în partener
— eliminarea blocărilor energetice

În yoga cu partenerul este foarte important să asculți nu doar de propriile senzații, dar și să te înveți să-ți asculți patenerul, emoțiile sale și starea.

Pentru participare e necesar doar să fii îmbrăcat în haine comode. Covorașele pentru yoga sunt oferite de noi.

Participarea este gratuită, dar este obligatorie înregistarea în prealabil la numărul de telefon 060004048, astfel încât cantitatea de locuri este limitată.

Telegram